Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Moment Group AB: Coronaviruset påverkar Moment Group-koncernens likviditet och medför att det helägda dotterbolaget 2Entertain AB inleder processen med att upprätta kontrollbalansräkning

22:30 / 20 March 2020 Moment Group Press release

Moment Groups verksamheter bedrivs inom en bransch som drabbas mycket hårt av coronaviruset och pandemin kommer att ha en stor negativ påverkan på såväl omsättning och rörelseresultat som likviditet. Ett gediget arbete med att överblicka omfattningen pågår och åtgärder vidtas löpande för att parera den negativa påverkan i den mån det är möjligt. Verksamheten i 2Entertains tyska dotterbolag, 2Entertain Germany GmbH, har för närvarande tvingats att upphöra. Mot den bakgrunden har styrelsen för 2Entertain AB konstaterat att återbetalning av dess fordran på det tyska dotterbolaget om 36 miljoner kronor inte kan påräknas fullt ut eller över huvud taget och att det därför finns skäl att anta att 2Entertain ABs egna kapital understiger hälften av bolagets registrerade aktiekapital. Mot bakgrund av att Moment Groups likviditet är ansträngd till följd av pandemin bedöms bristen inte omedelbart kunna läkas och styrelsen i 2Entertain AB har därför initierat processen med att ta fram och låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning.

Sett till situationen i övrigt finns inom affärsområdena Live Entertainment och Immersive Venues 13 arenor för teater, musikal, show och aktiviteter. Av dessa håller i dagsläget fem arenor (Ballbreaker, Golden Hits, Kungsportshuset, STAR Bowling och Wallmans Stockholm) fortfarande öppet, om än med betydligt färre gäster än normalt. Övriga arenor har med anledning av coronavirusets påverkan stängt. 

Arbetet pågår med att i största möjliga mån skjuta fram föreställningar och förse gäster som bokat med biljetter till föreställningsdagar i höst, vinter eller vår. För föreställningarna till sommaren och hösten säljs det fortfarande biljetter varje dag även om bokningstakten är lägre än tidigare år.

För våra bolag inom affärsområde Event ser vi fortsatt en tydlig påverkan då flera kunder valt att ställa in alternativt skjuta fram sina event och tillströmningen av nya potentiella affärer är betydligt lägre än normalt, även om det finns ljuspunkter med några nya bekräftade projekt för hösten.

- Vi har naturligtvis vidtagit en rad aktiviteter för att adressera kostnadssidan såsom köp-,investerings- och anställningsstopp och arbetar nu bland annat med att förhandla med större aktörer och leverantörer. För att kunna redogöra för coronavirusets övergripande finansiella påverkan behöver vi ytterligare tid för arbete med såväl kartläggning av påverkan som lämpliga åtgärder. Vi ber om tålamod i denna turbulenta period. Vi kommer att göra vårt yttersta för att hålla er uppdaterade, säger Josefin Dalum, tf VD/Koncernchef Moment Group. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Josefin Dalum, tf VD/Koncernchef Moment Group
josefin.dalum@momentgroup.com,0703-94 80 92

Martin du Hane, interim Group CFO Moment Group
Martin.duHane@momentgroup.com,0721-64 85 65
Denna information är sådan information som Moment Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 mars 2020 klockan 22.30 

 

 

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm, Main Market, och omsätter knappt en miljard kronor. I de olika verksamheterna inom Moment Group skapas upplevelser för fler än 2 miljoner gäster varje år och koncernen har fler än 500 medarbetare. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Hamburg, Falkenberg och Växjö.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de en av de största aktörerna inom eventbranschen i Norden. Hansen skapar upplevelser med utgångspunkt i mötet mellan människor. Minnesota arbetar med Brand Engagement vilket innebär att de hjälper kunden att skapa arenor för dialog och delaktighet genom möten, upplevelser och digitala lösningar.

Inom affärsområde Immersive Venues återfinns sju av koncernens show- och aktivitetsarenor belägna i Skandinaviens största städer. Wallmans i Stockholm, Köpenhamn och Oslo samt Kungsportshuset i Göteborg och Golden Hits i Stockholm erbjuder dinnershow-, restaurang- och nattklubbsupplevelser. Aktivitetsarenorna Ballbreaker i Stockholm och STAR Bowling i Göteborg erbjuder upplevelser som bygger på att gästen själv tar en aktiv roll i händelserna genom spel, lek och tävling i kombination med mat & dryck. På Kungsportshuset i Göteborg finns också KPH Matbar - en skandinavisk matupplevelse med smaker från hela världen.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert, skapar specialbeställd underhållning och förmedlar artister till företagskunder. 2Entertain driver även fem teaterarenor samt en krogshowarena - China Teatern, Oscarsteatern och Intiman i Stockholm, Lisebergsteatern i Göteborg, Vallarnas friluftsteater i Falkenberg och Hamburger Börs i Stockholm. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/