Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Moment Group AB: Moment Group arbetar löpande med att stärka bolagets likviditet och minska kostnadsbasen

14:15 / 24 March 2020 Moment Group Press release

Moment Group arbetar löpande med att stärka bolagets likviditet och minska kostnadsbasen, initierar ett skriftligt förfarande i syfte att ändra villkoren under sitt obligationslån och arbetar intensivt för att säkerställa tillgång till rörelsekapital under det närmaste kvartalet. 

Som tidigare har kommunicerats bedrivs Moment Groups verksamheter inom en bransch som drabbas mycket hårt av coronaviruset och pandemin vilket fortsatt kommer att ha en stor negativ påverkan på såväl omsättning som rörelseresultat och likviditet. Arbetet med att överblicka omfattningen pågår och åtgärder vidtas löpande för att parera den negativa påverkan på de sätt det är möjligt.

Som ett led i detta har Moment Group idag, genom agenten, kallat till ett skriftligt förfarande för att besluta om vissa ändringar i villkoren för sitt utestående seniora icke säkerställda obligationslån om 200 miljoner kronor med förfall 29 mars 2021 och noterat på Nasdaq Stockholm (ISIN SE0010985978) ("Obligationslånet"). I enlighet med kallelsen föreslår bolaget att räntebetalningarna planlagda att ske den 31 mars 2020, 30 juni 2020 och 30 september 2020 under Obligationslånet kapitaliseras. De största obligationsinnehavarna, som innehar en betydande majoritet av den utestående volymen, ställer sig positiva till ändringsförslaget. För fullständig beskrivning av ändringsförslagen, se vidare i kallelsen som finns publicerad på bolagets hemsida. Vidare åtar sig Moment Group att på bästa sätt, där det är kommersiellt riktigt, omförhandla hyresåtaganden med olika hyresvärdar för att underlätta situationen. I nuläget har bolaget fått ett flertal positiva bekräftelser från sina hyresvärdar, som sammantaget motsvarar cirka 60% av hyreskostnaderna och fler bekräftelser väntas inom kort. 

- Denna ändring av obligationsvillkoren är viktig för bolaget för att kunna hantera den kortsiktiga likviditeten och vi arbetar intensivt för att kunna säkerställa tillfredsställande tillgång till rörelsekapital under det närmaste kvartalet. Vi ser över alla våra kostnader och förhandlar diverse lättnader med hyresvärdar, vilket är en förväntansbild från obligationsinnehavarna för fortsatt support. Vi har också i veckan genomfört omfattande varsel och permitteringar för att ytterligare reducera kostnadsbasen. Dessutom har vi skickat in ansökningar för både återvinning av och uppskov med arbetsgivaravgifter, skatt och moms och pågående diskussioner förs med finansiärer, såväl ägare som banker, om tillskott av likvida medel, säger Josefin Dalum, tf VD/Koncernchef Moment Group.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Josefin Dalum, tf VD/Koncernchef Moment Group
josefin.dalum@momentgroup.com,0703-94 80 92

Martin du Hane, interim Group CFO Moment Group
Martin.duHane@momentgroup.com,0721-64 85 65

Denna information är sådan information som Moment Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 mars 2020 klockan 14.15 CEST.

 

 

 

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm, Main Market, och omsätter knappt en miljard kronor. I de olika verksamheterna inom Moment Group skapas upplevelser för fler än 2 miljoner gäster varje år och koncernen har fler än 500 medarbetare. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Hamburg, Falkenberg och Växjö.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de en av de största aktörerna inom eventbranschen i Norden. Hansen skapar upplevelser med utgångspunkt i mötet mellan människor. Minnesota arbetar med Brand Engagement vilket innebär att de hjälper kunden att skapa arenor för dialog och delaktighet genom möten, upplevelser och digitala lösningar.

Inom affärsområde Immersive Venues återfinns sju av koncernens show- och aktivitetsarenor belägna i Skandinaviens största städer. Wallmans i Stockholm, Köpenhamn och Oslo samt Kungsportshuset i Göteborg och Golden Hits i Stockholm erbjuder dinnershow-, restaurang- och nattklubbsupplevelser. Aktivitetsarenorna Ballbreaker i Stockholm och STAR Bowling i Göteborg erbjuder upplevelser som bygger på att gästen själv tar en aktiv roll i händelserna genom spel, lek och tävling i kombination med mat & dryck. På Kungsportshuset i Göteborg finns också KPH Matbar - en skandinavisk matupplevelse med smaker från hela världen.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert, skapar specialbeställd underhållning och förmedlar artister till företagskunder. 2Entertain driver även fem teaterarenor samt en krogshowarena - China Teatern, Oscarsteatern och Intiman i Stockholm, Lisebergsteatern i Göteborg, Vallarnas friluftsteater i Falkenberg och Hamburger Börs i Stockholm. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/