Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Moment Group AB: Nulägesbild av coronavirusets påverkan på Moment Group

18:00 / 11 March 2020 Moment Group Press release

Coronavirusets inverkan på verksamheterna inom Moment Group har den senaste veckan vuxit markant och som för många andra aktörer i upplevelsebranschen kommer detta att få finansiella konsekvenser och påverka både omsättning och rörelseresultat negativt på kort sikt. I dagsläget är det dock omöjligt att överblicka omfattningen eftersom det till stor del bottnar i faktorer utanför vår kontroll och utvecklingen sker snabbt.

Inom affärsområdena Live Entertainment och Immersive Venues kommer den begränsning i antal personer vid sammankomster som folkhälsomyndigheten i Sverige nu lämnat rekommendation till regeringen att fatta beslut om, och som myndigheter i Danmark och Norge redan beslutat om, att slå hårt. Sammantaget 12 av koncernens 13 arenor för teater, musikal, show och aktiviteter har haft i plan att ha öppet under de närmaste månaderna och arbete pågår nu för att se vilka konsekvenser detta får och vilka åtgärder som ska vidtas.

När det gäller nya bokningar till föreställningar under våren inom teater, musikal- och showverksamheterna har det under senaste veckan varit en 30-procenting nedgång i bokningstakt jämfört med samma period föregående år. Samtidigt är det positivt att se att sommarens och höstens föreställningar ännu inte uppvisar någon märkbart avvikande bokningstrend vare sig jämfört med samma period föregående år eller mot estimerad försäljning för perioden.

För våra bolag inom affärsområde Event ser vi en tydlig påverkan då flera kunder väljer att ställa in alternativt skjuta fram sina event, främst de som är förlagda till utlandet men även de med Sverige som destination. Många av kundföretagen har upprättat stränga restriktioner för såväl resande som deltagande i evenemang och både Hansen och Minnesota noterar avbokningar för både andra och tredje kvartalet.

Koncernen gick in i året med ett historiskt starkt fjärde kvartal i ryggen. Nivån på de förutbetalda biljettintäkterna låg vid ingången av året på en hög nivå samtidigt som eventbolagen såg positiva signaler framåt, då deras införsäljningsnivåer inför våren låg på höga nivåer. 2020 har också fått en positiv start och summeringen av årets första två månader visade att det pågående arbetet med att återställa lönsamheten i verksamheterna började ge resultat och förutsättningarna för året såg bra ut. Detta har dock med anledning av coronaviruset drastiskt förändrats de senaste veckorna.

- Vi jobbar nu med stort fokus på proaktivitet och riskminimering och ser över samtliga kostnader och finansiella flöden för att vidta de åtgärder vi kan, med målsättningen att parera och begränsa den finansiella påverkan. Vi följer också händelseutvecklingen kring corona-viruset noga och agerar i enlighet med aktuella rekommendationer från respektive hälsomyndighet i de fyra länder där vi är verksamma, säger Josefin Dalum, tf VD/Koncernchef.
                      

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Josefin Dalum, tf VD/Koncernchef Moment Group
josefin.dalum@momentgroup.com,0703-94 80 92

Martin du Hane, interim Group CFO Moment Group
Martin.duHane@momentgroup.com,0721-64 85 65

Läs mer om koncernen på www.momentgroup.com

Denna information är sådan information som Moment Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 mars 2020 klockan 18:00 CEST.

 

 

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm, Main Market, och omsätter knappt en miljard kronor. I de olika verksamheterna inom Moment Group skapas upplevelser för fler än 2 miljoner gäster varje år och koncernen har fler än 500 medarbetare. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Hamburg, Falkenberg och Växjö.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de en av de största aktörerna inom eventbranschen i Norden. Hansen skapar upplevelser med utgångspunkt i mötet mellan människor. Minnesota arbetar med Brand Engagement vilket innebär att de hjälper kunden att skapa arenor för dialog och delaktighet genom möten, upplevelser och digitala lösningar.

Inom affärsområde Immersive Venues återfinns sju av koncernens show- och aktivitetsarenor belägna i Skandinaviens största städer. Wallmans i Stockholm, Köpenhamn och Oslo samt Kungsportshuset i Göteborg och Golden Hits i Stockholm erbjuder dinnershow-, restaurang- och nattklubbsupplevelser. Aktivitetsarenorna Ballbreaker i Stockholm och STAR Bowling i Göteborg erbjuder upplevelser som bygger på att gästen själv tar en aktiv roll i händelserna genom spel, lek och tävling i kombination med mat & dryck. På Kungsportshuset i Göteborg finns också KPH Matbar - en skandinavisk matupplevelse med smaker från hela världen.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert, skapar specialbeställd underhållning och förmedlar artister till företagskunder. 2Entertain driver även fem teaterarenor samt en krogshowarena - China Teatern, Oscarsteatern och Intiman i Stockholm, Lisebergsteatern i Göteborg, Vallarnas friluftsteater i Falkenberg och Hamburger Börs i Stockholm. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/