Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Moment Group AB: Emil Ahlberg föreslås som ny styrelseordförande för Moment Group

22:15 / 1 April 2020 Moment Group Press release

Emil Ahlberg föreslås av valberedningen som ny styrelseordförande för Moment Group efter att Jan Friedman meddelat att han inte ställer upp för omval. Även styrelseledamöterna Carin Kindbom och Leif Nilsson har avböjt omval.

Emil Ahlberg är sedan 2015 styrelseledamot i Moment Group och känner koncernen väl. Han har en M.Sc. från Stanford University i USA, M.Sc. från Chalmers tekniska högskola samt har studerat ekonomi vid Harvard University i USA. Emil Ahlberg har en bred erfarenhet från  företagande och investeringsverksamhet från olika befattningar inom bland annat Investor AB, PSG Capital AB och Grönklittsgruppen AB. För närmare presentation se www.momentgroup.com.

Årsstämma i Moment Group kommer att hållas i Göteborg den 5 maj 2020 och kallelsen publiceras fyra veckor innan stämmodagen.

Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttranden publiceras så snart de är färdigställda.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kenneth Engström, valberedningens ordförande
engstroms.tra@telia.com,070-351 69 90

Läs mer om koncernen på www.momentgroup.com

Denna information är sådan information som Moment Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 april 2020 klockan 22.15 CEST.

 

 

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm, Main Market, och omsätter knappt en miljard kronor. I de olika verksamheterna inom Moment Group skapas upplevelser för fler än 2 miljoner gäster varje år och koncernen har fler än 500 medarbetare. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Falkenberg och Växjö.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de en av de största aktörerna inom eventbranschen i Norden. Hansen skapar upplevelser med utgångspunkt i mötet mellan människor. Minnesota arbetar med Brand Engagement vilket innebär att de hjälper kunden att skapa arenor för dialog och delaktighet genom möten, upplevelser och digitala lösningar.

Inom affärsområde Immersive Venues återfinns sju av koncernens show- och aktivitetsarenor belägna i Skandinaviens största städer. Wallmans i Stockholm, Köpenhamn och Oslo samt Kungsportshuset i Göteborg och Golden Hits i Stockholm erbjuder dinnershow-, restaurang- och nattklubbsupplevelser. Aktivitetsarenorna Ballbreaker i Stockholm och STAR Bowling i Göteborg erbjuder upplevelser som bygger på att gästen själv tar en aktiv roll i händelserna genom spel, lek och tävling i kombination med mat & dryck. På Kungsportshuset i Göteborg finns också KPH Matbar - en skandinavisk matupplevelse med smaker från hela världen.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert, skapar specialbeställd underhållning och förmedlar artister till företagskunder. 2Entertain driver även fem teaterarenor samt en krogshowarena - China Teatern, Oscarsteatern och Intiman i Stockholm, Lisebergsteatern i Göteborg, Vallarnas friluftsteater i Falkenberg och Hamburger Börs i Stockholm. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/