Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Moment Group AB: Moment Group erhåller obligationsinnehavarnas godkännande av ändringar i villkoren för bolagets utestående obligationer

14:20 / 21 April 2020 Moment Group Press release

På begäran av Moment Group kallade agenten till möte med obligationsinnehavare genom skriftligt förfarande för att besluta om villkorsändring gällande bolagets utestående obligationslån. Förfarandet har nu löpt ut och Moment Group har erhållit obligationsinnehavarnas godkännande av villkorsändringen.

Hänvisning görs till pressmeddelande daterat den 24 mars 2020 angående kallelse till Moment Groups skriftliga förfarande ("Skriftliga Förfarandet") för att besluta om ändring av villkoren ("Obligationsvillkoren") för bolagets utestående seniora icke säkerställda obligationslån om 200 miljoner kronor med förfall 29 mars 2021 och noterat på Nasdaq Stockholm (ISIN SE0010985978) ("Obligationslånet").

Det skriftliga förfarandet löpte ut den 21 april 2020. Antalet obligationsinnehavare som deltog i det Skriftliga Förfarandet var tillräckligt för att uppfylla kvorumkravet och en tillräcklig majoritet av obligationsinnehavarna röstade för att godkänna förslaget (såsom definierat "Request" i kallelsen till det Skriftliga Förfarandet). Förslaget i det Skriftliga Förfarandet har således accepterats. 

Följaktligen har Obligationsvillkoren ändrats innebärande att räntebetalningarna planlagda att ske den 31 mars 2020, 30 juni 2020 och 30 september 2020 under Obligationslånet kapitaliseras.

För frågor rörande administrationen av det Skriftliga Förfarandet, vänligen kontakta agenten på trustee@intertrustgroup.comeller +46 70 141 10 82.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Josefin Dalum, tf VD/Koncernchef Moment Group
josefin.dalum@momentgroup.com,0703-94 80 92

Martin du Hane, interim Group CFO Moment Group
Martin.duHane@momentgroup.com,0721-64 85 65

Läs mer om koncernen på www.momentgroup.com

 

 

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm, Main Market, och omsätter knappt en miljard kronor. I de olika verksamheterna inom Moment Group skapas upplevelser för fler än 2 miljoner gäster varje år och koncernen har fler än 500 medarbetare. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Falkenberg och Växjö.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de en av de största aktörerna inom eventbranschen i Norden. Hansen skapar upplevelser med utgångspunkt i mötet mellan människor. Minnesota arbetar med Brand Engagement vilket innebär att de hjälper kunden att skapa arenor för dialog och delaktighet genom möten, upplevelser och digitala lösningar.

Inom affärsområde Immersive Venues återfinns sju av koncernens show- och aktivitetsarenor belägna i Skandinaviens största städer. Wallmans i Stockholm, Köpenhamn och Oslo samt Kungsportshuset i Göteborg och Golden Hits i Stockholm erbjuder dinnershow-, restaurang- och nattklubbsupplevelser. Aktivitetsarenorna Ballbreaker i Stockholm och STAR Bowling i Göteborg erbjuder upplevelser som bygger på att gästen själv tar en aktiv roll i händelserna genom spel, lek och tävling i kombination med mat & dryck. På Kungsportshuset i Göteborg finns också KPH Matbar - en skandinavisk matupplevelse med smaker från hela världen.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert, skapar specialbeställd underhållning och förmedlar artister till företagskunder. 2Entertain driver även fem teaterarenor samt en krogshowarena - China Teatern, Oscarsteatern och Intiman i Stockholm, Lisebergsteatern i Göteborg, Vallarnas friluftsteater i Falkenberg och Hamburger Börs i Stockholm. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/