Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Moment Group AB: Nuläget i Moment Group under coronapandemins påverkan

17:44 / 14 May 2020 Moment Group Press release

Hela upplevelsebranschen påverkas starkt av coronapandemin och inom samtliga verksamheter i Moment Group pågår ett intensivt arbete med att parera den negativa påverkan Covid-19 har på koncernen när det gäller såväl omsättning som rörelseresultat och likviditet. Inköps- och investeringsstopp infördes för ett par månader sedan och arbete pågår löpande med att minimera kostnadsbasen och nyttja de olika stödpaket som möjliggörs. Samtidigt fortsätter arbetet med att stärka balansräkningen och säkra finansieringen framåt. Genom en kombination av nedan beskrivna aktiviteter bedömer ledningen att bolaget har tillräcklig likviditet för att bedriva verksamheten under resterande del av 2020. Bedömningen förutsätter att aktivitetsnivån i verksamheten successivt normaliseras från slutet av tredje kvartalet 2020.

Inom koncernen har i princip samtliga arenor stängt sina verksamheter och försäljningsintäkterna på kort sikt är i det närmaste obefintliga. Då det i dagsläget inte finns några tecken på att restriktionerna gällande folksamlingar kommer att ändras i någon större utsträckning inom de närmaste månaderna, fattades i förra veckan beslut om att även ställa in sommarens teaterföreställningar i Falkenberg och Kalmar. Viss försäljning sker fortsatt för produktioner och projekt med genomförande under andra halvåret, men omfattningen är avsevärt mindre än normalt.

ANSÖKNINGAR OM OMSTÄLLNINGSSTÖD PÅ 12 MSEK
Så långt möjligheterna har öppnats upp har ansökningar avseende omställnings- och kulturstöd för de svenska, danska och norska verksamheterna lämnats in. Till dags dato har stöd till en omfattning av ca 12 msek sökts varav 8 msek beviljats. Beslut rörande resterande 4 msek väntas under sommaren och så snart ansökningsmöjligheten öppnas upp är avsikten att även söka det omställningsstöd regeringen aviserade den 30 april.

KOSTNADSERSÄTTNINGAR GENOM PERMITTERINGSSTÖD OCH HYRESRABATT OM CA 26 MSEK
Gällande övriga aviserade stödpaket har de korttidspermitteringar som genomförts inom koncernen givit en sammantagen kostnadsbesparing om ca 20 msek. Förhandlingar med samtliga verksamheters hyresvärdar drivs vidare avseende det indirekta stödet för andra kvartalets fasta hyreskostnader och per dagens datum har ca 2 msek beviljats och förhandlingar pågår med målsättningen att uppnå ytterligare drygt 4 msek i stöd. 

ANSTÅND MED SKATTER, AVGIFTER OCH HYROR OM CA 37 MSEK
Inom koncernen har anstånd med skatter och avgifter uppgående till ca 30 msek beviljats och för kommande månader kommer anstånd att sökas löpande. Anstånd med hyror i de olika verksamheterna i koncernen har beviljats med cirka 7 msek och förhandlingar om att skjuta upp betalningarna även för tredje kvartalet pågår.

Anstånden har en viktig likviditetsstärkande effekt under den period coronapandemin starkt påverkar Moment Groups verksamheter, samtidigt som det ska noteras att återbetalning av anstånden förväntas behöva ske med start i september 2020 och fram till och med första tertialet 2021.

FINANSIERING FRAMÅT
För att stärka likviditeten i koncernen har det tidigare offentliggjorts att Moment Group både har säkrat del av finansieringen genom en lånefacilitet och avser föreslå årsstämman att besluta om att genomföra en fullt säkerställd riktad nyemission. Vidare har bolaget sedan tidigare presenterat ändring av obligationsvillkoren och diskussionerna med aktörer rörande bolagets långsiktiga finansiering fortsätter med full kraft.

- Parallellt med arbetet med kostnadsbesparingar, nyttjande av stödpaketen, förhandlingar med hyresvärdar och diskussioner rörande framtida finansiering arbetar vi med att skapa skarpa aktivitetsplaner för att ligga väl framme för en återöppning av verksamheterna. Vi utgår i nuläget från scenariot att öppning av våra verksamheter, i begränsad skala, kan ske i september för att sedan successivt öka i omfattning under koncernens så viktiga fjärde kvartal, säger Otto Drakenberg, tf VD/Koncernchef Moment Group.
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Otto Drakenberg, tf VD/Koncernchef Moment Group
otto.drakenberg@momentgroup.com,0708-64 55 04

 

 

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm, Main Market, och omsätter knappt en miljard kronor. I de olika verksamheterna inom Moment Group skapas upplevelser för fler än 2 miljoner gäster varje år och koncernen har fler än 500 medarbetare. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Falkenberg och Växjö.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de en av de största aktörerna inom eventbranschen i Norden. Hansen skapar upplevelser med utgångspunkt i mötet mellan människor. Minnesota arbetar med Brand Engagement vilket innebär att de hjälper kunden att skapa arenor för dialog och delaktighet genom möten, upplevelser och digitala lösningar.

Inom affärsområde Immersive Venues återfinns sju av koncernens show- och aktivitetsarenor belägna i Skandinaviens största städer. Wallmans i Stockholm, Köpenhamn och Oslo samt Kungsportshuset i Göteborg och Golden Hits i Stockholm erbjuder dinnershow-, restaurang- och nattklubbsupplevelser. Aktivitetsarenorna Ballbreaker i Stockholm och STAR Bowling i Göteborg erbjuder upplevelser som bygger på att gästen själv tar en aktiv roll i händelserna genom spel, lek och tävling i kombination med mat & dryck. På Kungsportshuset i Göteborg finns också KPH Matbar - en skandinavisk matupplevelse med smaker från hela världen.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert, skapar specialbeställd underhållning och förmedlar artister till företagskunder. 2Entertain driver även fem teaterarenor samt en krogshowarena - China Teatern, Oscarsteatern och Intiman i Stockholm, Lisebergsteatern i Göteborg, Vallarnas friluftsteater i Falkenberg och Hamburger Börs i Stockholm. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/