Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i MOMENT GROUP AB

11:22 / 23 June 2020 Moment Group Press release

Flaggningsmeddelande i MOMENT GROUP AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556301-2730 MOMENT GROUP AB
Instrument SE0000680902 Aktie
Innehavare Verna Fastigheter AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 0
Antal rösträtter 0
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2020-06-18
Gränsvärde för antal aktier 15 %
Gränsvärde för rösträtter 15 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 5 400 280
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 5 400 280
Andel
 - aktier 16,7 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 16,7 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 16,7 % 5 400 280
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 16,7 % 5 400 280
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 5 400 280
 - andel av rösträtter 16,7 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Hans Thyrén
 - telefon 070-2772288
 - mejl hans@thylund.se
 
Kommentar
Ersätter tidigare inlämnad flaggning på pappersblankett.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/