Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i MOMENT GROUP AB

08:52 / 30 June 2020 Moment Group Press release

Flaggningsmeddelande i MOMENT GROUP AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556301-2730 MOMENT GROUP AB
Instrument SE0000680902 Ordinary
Innehavare Kenneth Engström
 
Före transaktionen
Antal aktier 4 297 500
Antal rösträtter 4 297 500
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Bolagshändelse
Datum 2020-06-30
Gränsvärde för antal aktier 15 %
Gränsvärde för rösträtter 15 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 4 297 500
 - direkt innehavda rösträtter 414 000
 - indirekt innehavda rösträtter 3 883 500
Andel
 - aktier 13,263 %
 - direkt innehavda rösträtter 1,278 %
 - indirekt innehavda rösträtter 11,985 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 13,263 % 4 297 500
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 13,263 % 4 297 500
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Engströms Trä i Brynje AB
 - antal rösträtter 3 883 500
 - andel av rösträtter 11,985 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 4 297 500
 - andel av rösträtter 13,263 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Kenneth Engström
 - telefon 070-3516990
 - mejl engstroms.tra@telia.com

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/