Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Styrelseordförande Emil Ahlberg avgår ur styrelsen för Moment Group AB. Ledamoten Johan von Essen tar över som styrelseordförande.

20:30 / 27 August 2020 Moment Group Press release

Emil Ahlberg väljer av personliga skäl att lämna sitt uppdrag i Moment Groups styrelse och nuvarande styrelseledamoten Johan von Essen tar över som styrelseordförande med omedelbar verkan från idag den 27 augusti 2020. Ledamoten Åsa Knutsson har också meddelat att hon avser lämna sitt styrelseuppdrag i bolaget, men kommer kvarstå som ledamot i styrelsen till dess att en extra bolagsstämma kan hållas där en ersättare kommer att väljs in.

Johan von Essen valdes in i Moment Groups styrelse vid årsstämman i maj 2020 och är sedan dess styrelseledamot i bolaget. Han är född 1987 och bor växelvis i Sundsvall och i Stockholm och är för närvarande delägare i NSI Invest AB med ansvar för bolagets direktinvesteringar. Johan von Essen har tidigare jobbat bl.a. som mäklare och han har studerat vid Malmö högskola med inriktning fastigheter. Han är också styrelseledamot i Verna Fastigheter AB, Studentlägenheter i Karlstad AB och ledamot i lokalstyrelsen för Fastighetsägarna Mittnord avdelning Sundsvall samt Fastighetsägarnas fullmäktige Sverige.

Johan von Essen tar över som styrelseordförande i Moment Group med omedelbar verkan från och med idag den 27 augusti 2020.

Styrelsen avser föreslå extra bolagsstämma att som ersättare för Åsa Knutsson välja in bolagets VD/Koncernchef Otto Drakenberg. Styrelsen kommer så snart det är praktiskt möjligt sammankalla till en extra bolagsstämma. 

Styrelsen består för närvarande av Johan von Essen (ordförande), Kenneth Engström och Åsa Knutsson. Johan von Essen är, genom sitt delägda bolag Verna Fastigheter AB, Moment Groups näst största ägare med ett innehav om 5 400 280 aktier. Kenneth Engström är tredje största ägare med ett innehav om 4 297 500 aktier. Moment Group är skyldiga att följa svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Enligt Koden ska en majoritet av styrelsens ledamöter vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst två av dessa ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Bolagets styrelsesammansättning avviker från Koden med anledning av att majoriteten av styrelseledamöterna inte är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Bolaget motiverar avvikelsen från Koden med att Emil Ahlbergs besked om avgång från styrelsen inte var väntat och att Bolaget i samband med rådande pandemi inte haft möjlighet att utreda möjliga nya kandidater till styrelsen. Bolaget har för avsikt att följa Koden och kommer påbörja arbetet med att hitta nya förslag till kandidater att väljas in i styrelsen för att styrelsesammansättningen i Bolaget i framtiden inte ska avvika från Koden. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Otto Drakenberg, VD/Koncernchef Moment Group
otto.drakenberg@momentgroup.com,0708-64 55 04 

Denna information är sådan information som Moment Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2020 klockan 20.30 CEST.

 

 

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm, Main Market, och omsätter knappt en miljard kronor. I de olika verksamheterna inom Moment Group skapas upplevelser för fler än 2 miljoner gäster varje år och koncernen har fler än 500 medarbetare. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Falkenberg och Växjö.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de en av de största aktörerna inom eventbranschen i Norden. Hansen skapar upplevelser med utgångspunkt i mötet mellan människor. Minnesota arbetar med Brand Engagement vilket innebär att de hjälper kunden att skapa arenor för dialog och delaktighet genom möten, upplevelser och digitala lösningar.

Inom affärsområde Immersive Venues återfinns sju av koncernens show- och aktivitetsarenor belägna i Skandinaviens största städer. Wallmans i Stockholm, Köpenhamn och Oslo samt Kungsportshuset i Göteborg och Golden Hits i Stockholm erbjuder dinnershow-, restaurang- och nattklubbsupplevelser. Aktivitetsarenorna Ballbreaker i Stockholm och STAR Bowling i Göteborg erbjuder upplevelser som bygger på att gästen själv tar en aktiv roll i händelserna genom spel, lek och tävling i kombination med mat & dryck. På Kungsportshuset i Göteborg finns också KPH Matbar - en skandinavisk matupplevelse med smaker från hela världen.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert, skapar specialbeställd underhållning och förmedlar artister till företagskunder. 2Entertain driver även fem teaterarenor samt en krogshowarena - China Teatern, Oscarsteatern och Intiman i Stockholm, Lisebergsteatern i Göteborg, Vallarnas friluftsteater i Falkenberg och Hamburger Börs i Stockholm. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/