Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Kommuniké från extra bolagsstämma 25 september 2020 i Moment Group AB

13:30 / 25 September 2020 Moment Group Press release

Vid extra bolagsstämman i Moment Group AB (publ) som hölls idag den 25 september 2020 i Göteborg fattades beslut om att nyvälja Hans Thyrén och Otto Drakenberg som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att Åsa Knutsson avgår från styrelsen.  

Styrelsen består, efter Åsa Knutssons utträde och nyvalet av Otto Drakenberg och Hans Thyrén, av styrelseordföranden Johan von Essen och styrelseledamöterna Kenneth Engström, Otto Drakenberg samt Hans Thyrén. 
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ia Lindahl Idborg, Kommunikationschef Moment Group  
ia.lindahl@momentgroup.com,0701-81 59 71  
 
Martin du Hane, interim Group CFO Moment Group
Martin.duHane@momentgroup.com,0721-64 85 65 
 
Läs mer om koncernen på www.momentgroup.com. 

 

 

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm, Main Market, och omsätter knappt en miljard kronor. I de olika verksamheterna inom Moment Group skapas upplevelser för fler än 2 miljoner gäster varje år och koncernen har fler än 500 medarbetare. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Falkenberg och Växjö.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de en av de största aktörerna inom eventbranschen i Norden. Hansen skapar upplevelser med utgångspunkt i mötet mellan människor. Minnesota arbetar med Brand Engagement vilket innebär att de hjälper kunden att skapa arenor för dialog och delaktighet genom möten, upplevelser och digitala lösningar.

Inom affärsområde Immersive Venues återfinns sju av koncernens show- och aktivitetsarenor belägna i Skandinaviens största städer. Wallmans i Stockholm, Köpenhamn och Oslo samt Kungsportshuset i Göteborg och Golden Hits i Stockholm erbjuder dinnershow-, restaurang- och nattklubbsupplevelser. Aktivitetsarenorna Ballbreaker i Stockholm och STAR Bowling i Göteborg erbjuder upplevelser som bygger på att gästen själv tar en aktiv roll i händelserna genom spel, lek och tävling i kombination med mat & dryck. På Kungsportshuset i Göteborg finns också KPH Matbar - en skandinavisk matupplevelse med smaker från hela världen.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert, skapar specialbeställd underhållning och förmedlar artister till företagskunder. 2Entertain driver även fem teaterarenor samt en krogshowarena - China Teatern, Oscarsteatern och Intiman i Stockholm, Lisebergsteatern i Göteborg, Vallarnas friluftsteater i Falkenberg och Hamburger Börs i Stockholm. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/