Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Moment Group AB: Ingen information som kan förklara kursrusningen i Moment Group

14:54 / 19 February 2021 Moment Group Press release

Moment Groups aktie har rusat under dagen och bolagets ledning betonar att de inte känner till något i bolaget eller dess verksamheter, som inte redan är offentliggjort, som skulle vara orsaken till kursuppgången.

I den företrädesemission som är aktuell och till vilken godkänt prospekt publicerades tidigare idag handlades aktien INKLUSIVE teckningsrätt fram till igår (18 februari) och innevarande dag är därmed första dagen aktien handlas EXKLUSIVE teckningsrätt.

Nedan följer den fullständiga tidplanen för företrädesemissionen samt en sammanfattning av teckningsrätternas berättigande (allt offentliggjort sedan tidigare):

18 februari 2021 - Sista dag för handel i aktien inkl. teckningsrätt
19 februari 2021 - Första dag för handel i aktien exkl. teckningsrätt
22 februari 2021 - Avstämningsdag i Företrädesemissionen
24 februari - 8 mars 2021 - Handel i teckningsrätter
24 februari - 10 mars 2021 - Teckningsperiod
24 februari 2021 - fram tills dess Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket - Handel i BTA
Omkring 15 mars 2021 - offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

För varje aktie som innehas på avstämningsdagen, kommer aktieägarna att erhålla en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av tjugotre (23) nya aktier och teckningskursen ska vara 0,133 kronor per aktie.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Otto Drakenberg, tf VD/Koncernchef Moment Group,
otto.drakenberg@momentgroup.com0708-64 55 04

Läs mer om koncernen på www.momentgroup.com

 

 

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm, Main Market, och omsätter knappt en miljard kronor. I de olika verksamheterna inom Moment Group skapas upplevelser för fler än 2 miljoner gäster varje år och koncernen har fler än 500 medarbetare. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Falkenberg och Växjö.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de en av de största aktörerna inom eventbranschen i Norden. Hansen skapar upplevelser med utgångspunkt i mötet mellan människor. Minnesota arbetar med Brand Engagement vilket innebär att de hjälper kunden att skapa arenor för dialog och delaktighet genom möten, upplevelser och digitala lösningar.

Inom affärsområde Immersive Venues återfinns sju av koncernens show- och aktivitetsarenor belägna i Skandinaviens största städer. Wallmans i Stockholm, Köpenhamn och Oslo samt Kungsportshuset i Göteborg och Golden Hits i Stockholm erbjuder dinnershow-, restaurang- och nattklubbsupplevelser. Aktivitetsarenorna Ballbreaker i Stockholm och STAR Bowling i Göteborg erbjuder upplevelser som bygger på att gästen själv tar en aktiv roll i händelserna genom spel, lek och tävling i kombination med mat & dryck. På Kungsportshuset i Göteborg finns också KPH Matbar - en skandinavisk matupplevelse med smaker från hela världen.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert, skapar specialbeställd underhållning och förmedlar artister till företagskunder. 2Entertain driver även fem teaterarenor samt en krogshowarena - China Teatern, Oscarsteatern och Intiman i Stockholm, Lisebergsteatern i Göteborg, Vallarnas friluftsteater i Falkenberg och Hamburger Börs i Stockholm. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/