Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i MOMENT GROUP AB

14:47 / 15 March 2021 Moment Group Press release

Flaggningsmeddelande i MOMENT GROUP AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556301-2730 MOMENT GROUP AB
Instrument SE0000680902 Aktier
Innehavare Johan von Essen
 
Före transaktionen
Antal aktier 5 400 280
Antal rösträtter 5 400 280
 
Transaktionen
Datum 2021-03-15
Gränsvärde för antal aktier 10 %
Gränsvärde för rösträtter 10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 46 802 419
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 46 802 419
Andel
 - aktier 10,83 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 10,83 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 10,83 % 46 802 419
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 10,83 % 46 802 419
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Verna Fastigheter AB
 - antal rösträtter 250
 - andel av rösträtter 50 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 46 802 419
 - andel av rösträtter 10,83 %
 
Kommentar
Totalt antal aktier i Moment Group AB efter emission är 432 022 520 st.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/