Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i MOMENT GROUP AB

09:31 / 12 April 2021 Moment Group Press release

Flaggningsmeddelande i MOMENT GROUP AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556301-2730 MOMENT GROUP AB
Instrument SE0000680902 Aktier
Innehavare Kenneth Engström
 
Före transaktionen
Antal aktier 4 297 500
Antal rösträtter 4 297 500
 
Transaktionen
Datum 2021-04-09
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 5 269 551
 - direkt innehavda rösträtter 414 000
 - indirekt innehavda rösträtter 4 855 551
Andel
 - aktier 1,22 %
 - direkt innehavda rösträtter 0,096 %
 - indirekt innehavda rösträtter 1,124 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 1,22 % 5 269 551
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 1,22 % 5 269 551
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Engströms Trä i Brynje AB
 - antal rösträtter 4 855 551
 - andel av rösträtter 1,124 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 5 269 551
 - andel av rösträtter 1,22 %
 
Kommentar
Köp av aktier i en riktad emission och nytt antal aktier/röster i Moment Group AB om 432 022 520 st har använts som bas.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/