Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i MOMENT GROUP AB

15:28 / 19 April 2021 Moment Group Press release

Flaggningsmeddelande i MOMENT GROUP AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556301-2730 MOMENT GROUP AB
Instrument Aktier
Innehavare Bo Wallblom
 
Före transaktionen
Antal aktier 6 571 878
Antal rösträtter 6 571 878
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2021-04-16
Gränsvärde för antal aktier 15 %
Gränsvärde för rösträtter 15 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 56 956 253
 - direkt innehavda rösträtter 4 853 318
 - indirekt innehavda rösträtter 52 102 935
Andel
 - aktier 13,18363 %
 - direkt innehavda rösträtter 1,12339 %
 - indirekt innehavda rösträtter 12,06024 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 13,18363 % 56 956 253
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 13,18363 % 56 956 253
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Bo Wallblom
 - antal rösträtter 4 853 318
 - andel av rösträtter 1,12339 %
 - bolag Bo W äger 50% av Wallblomgruppen AB
 - antal rösträtter 0
 - andel av rösträtter 0 %
 - bolag Wallblomgruppen AB äger ett db till 100%, Lesley Invest AB
 - antal rösträtter 0
 - andel av rösträtter 0 %
 - bolag Lesley Invest AB
 - antal rösträtter 52 102 935
 - andel av rösträtter 12,06024 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 56 956 253
 - andel av rösträtter 13,18363 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/