Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i MOMENT GROUP AB

15:53 / 23 April 2021 Moment Group Press release

Flaggningsmeddelande i MOMENT GROUP AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556301-2730 MOMENT GROUP AB
Instrument SE0000680902 Aktier
Innehavare Nordnet AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier 1 717 846
Antal rösträtter 1 717 846
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2021-04-22
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 1 570 846
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 1 570 846
Andel
 - aktier 4,85 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 4,85 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,85 % 1 570 846
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 4,85 % 1 570 846
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Nordnet Pensionsförsäkring AB
 - antal rösträtter 1 570 286
 - andel av rösträtter 4,85 %
 - bolag Nordnet Livsforsikring AS
 - antal rösträtter 560
 - andel av rösträtter 0 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 1 570 846
 - andel av rösträtter 4,85 %
 
Kommentar
Nordnet AB (publ) genom Nordnet Pensionsförsäkring AB och Nordnet Livsforsikring AS har underskidit tröskelvärde 5% av antalet utestående aktier och röster till följd av nettosälj. Beräkningen är baserad på 32 401 689 utestående aktier och röster.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/