Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Moment Group AB: Sista dag för handel med BTA

13:22 / 8 April 2021 Moment Group Press release

Den företrädesemission som Moment Group genomförde med teckningsperiod 24 februari - 10 mars 2021 har nu registrerats hos Bolagsverket. 

Sista dag för handel med MOMENT BTA (betald tecknad aktie) är den 12 april 2021.

Stoppdag hos Euroclear är den 14 april 2021 och aktierna beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 16 april 2021.

Aktiekapitalet uppgår efter registrering av företrädesemissionen och den, under samma period genomförda, riktade aktieemissionen till 54 002 815 sek, fördelat på totalt 432 022 520 aktier. Bolaget tillfördes genom emissionerna sammantaget 53 miljoner kronor före emissionskostnader. Vid samma tillfälle genomfördes en riktad teckningsoptionsemissionen i vilken obligationsinnehavare som per den 22 februari 2021 var upptagna i skuldboken för bolagets obligation tilldelades sammantaget 76 239 268 teckningsoptioner. Utfallen i samtliga emissioner offentliggjordes den 16 mars 2021.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin du Hane, tf VD/Koncernchef Moment Group
martin.duhane@momentgroup.com,0721-64 85 65

Läs mer om koncernen på www.momentgroup.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/