Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Moment Group AB: Martin du Hane har utsetts till Group CFO för Moment Group

21:41 / 10 August 2021 Moment Group Press release

Martin du Hane har utsetts till Group CFO för Moment Group efter att ha innehaft tjänsten som interim Group CFO sedan den 12 februari 2020, då han tog över efter Josefin Dalum som gick på föräldraledighet. Josefin Dalum har nu valt att lämna bolaget och kommer inte att återgå i tjänst efter att perioden av föräldraledighet är avslutad.

 

Martin du Hane övergår alltså från att ha varit interim Group CFO till att vara Group CFO för Moment Group och då han sedan i mars även innehar tjänsten som tf VD/Koncernchef för Moment Group kommer Mikael Nilsson, Ekonomichef för Affärsområde Immersive Venues, att avlasta Martin du Hane i flertalet av de arbetsuppgifter som förekommer inom rollen som Group CFO.

Vi riktar ett stort och varmt tack till Josefin Dalum för all den kunskap och allt det engagemang hon bidragit med under sina nio år inom koncernen. Josefin Dalum var inledningsvis finansiell controller för att i april 2015 avancera och utses till Group CFO. Hon har ingått i koncernledningen i sju år och i september 2019 tillträdde hon även som tf VD/Koncernchef för Moment Group, en tjänst hon hade fram till maj 2020 då hon gick på föräldraledighet. Josefin Dalum har nu beslutat sig för att lämna bolaget och gå vidare i karriären och vi önskar henne det varmaste lycka till med sina nya uppdrag.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Leif West, styrelseordförande, Moment Group AB
leif.west@gelba.se,0704-12 96 45

Martin du Hane, tf VD/Koncernchef & Group CFO, Moment Group AB
martin.duHane@momentgroup.com,0721-64 85 65

Läs mer om koncernen på www.momentgroup.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/