Nordisk ledande koncern inom upplevelseindustrin

MOMENT GROUPNyckeltal

MOMENT GROUP

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK
1023,3 977,1 995,4
Omsättningstillväxt
20,4% -4,5% 1,9%
Rörelseresultat MSEK
29,4 37,0 40,6
Rörelsemarginal
3,5% 4,6% 4,1%
Vinst per aktie KR
1,63 1,65 1,70
Utdelning per aktie KR
0,46 0,60 0,65
Eget kapital MSEK
146,5 167,0 182,8
Soliditet
27,7% 23,8% 27,2%
Nettoskuld MSEK
-77,3 -13,4 -24,2
Antal miljoner aktier
14,4 14,4 14,4