Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

MT Højgaard Holding

MT Højgaard Holding

MT Højgaard Holding A/S: Fortsat forbedring af driftsindtjeningen i andet kvartal 2019 i MT Højgaard-koncernen

11:20 / 28 August 2019 MT Højgaard Holding Press release

MT Højgaard-koncernen (MT Højgaard A/S og datterselskaber)

Som ventet blev entreprenøraktiviteternes driftsindtjening yderligere forbedret i andet kvartal, drevet af bedre bruttomarginer, faldende salgsomkostninger og betydeligt lavere nedskrivninger på projekter. Driftsindtjeningen var dog som ventet fortsat belastet af, at især MT Højgaard A/S er ved at færdiggøre ældre projekter med lav eller ingen indtjening.

  • Omsætningen blev 1.731 mio. kr. mod 1.713 mio. kr. i andet kvartal 2018.
  • Det primære driftsresultat (EBIT) blev 16 mio. kr. mod -34 mio. kr. i andet kvartal 2018.
  • Pengestrømmene fra driften blev 36 mio. kr. mod -152 mio. kr. i andet kvartal 2018.
  • Ordreindgangen på 1,4 mia. kr. var lidt lavere end ventet og under niveauet fra andet kvartal 2018, korrigeret for ophævelsen af ordren på et datacenter ved Aabenraa i juni 2019.
  • Siden kvartalets afslutning har koncernen vundet nye ordrer til en samlet værdi af 1,1 mia. kr.

Vi fastholder forventningerne:

  • Omsætningen i 2019 ventes fortsat at blive omkring 7,0 mia. kr. (2018: 6,8 mia. kr.).
  • EBIT-resultatet i 2019 ventes at blive i niveauet 75 mio. kr. (2018: -547 mio. kr.)
  • Pengestrømmene fra driften i 2019 ventes fortsat at blive på niveau med 2018 (-142 mio. kr.), dog til den positive side.

– Resultaterne bekræfter, at vi er godt i gang med at forbedre driftsindtjening og pengestrømme kvartal for kvartal, så 2019 bliver et indtjeningsmæssigt vendepunkt for MT Højgaard-koncernen. I MT Højgaard A/S er driften ved at være stabiliseret, og virksomhedens underskud er nedbragt markant, mens koncernens øvrige virksomheder samlet set klarer sig fornuftigt. Det giver et godt rygstød for vores fortsatte arbejde med at optimere koncernens organisering, projektportefølje, strukturer og omkostninger, siger adm. direktør Anders Heine Jensen.

MT Højgaard Holding A/S (hele koncernen inkl. moderselskabet MT Højgaard Holding A/S)

Den 5. april 2019 fusionerede Højgaard Holding A/S og Monberg & Thorsen A/S. Det fortsættende selskab skiftede navn til MT Højgaard Holding A/S, som ved fusionens gennemførelse blev 100% ejer af MT Højgaard-koncernen (entreprenøraktiviteterne).

Regnskabstal og forventninger for MT Højgaard Holding A/S afviger i delårsrapporten fra MT Højgaard-koncernens regnskabstal og forventninger, fordi MT Højgaard Holding A/S regnskabsmæssigt først har konsolideret MT Højgaard-koncernen med virkning fra 5. april. Desuden er der omkostningsført købesumsallokering ved fusionen, ligesom MT Højgaard Holding A/S har afholdt transaktions- og administrationsomkostninger Læs mere om de regnskabsmæssige effekter af fusionen på side 3-4 i delårsrapporten.

For første halvår 2019 udgjorde omsætningen i MT Højgaard Holding A/S derfor 1.731 mio. kr., mens det primære driftsresultat blev -11 mio. kr. Resultatet før skat blev 118 mio. kr. efter en opskrivning af aktierne i MT Højgaard A/S til skønnet dagsværdi. Pengestrømmene fra driften var 30 mio. kr.

For perioden 5. april-31. december 2019 venter MT Højgaard Holding A/S en omsætning på 5,3 mia. kr., et resultat af primær drift (EBIT) i niveauet 0 mio. kr. og pengestrømme fra driften i niveauet 0 mio. kr.

Kontakt: Kommunikations- og HR-direktør Ann-Louise Elkjær, +45 2033 8693, ale@mth.dk

Vedhæftet fil

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/