Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nanexa

Nanexa

Nanexa erhåller beslut om sanktionsavgift från Finansinspektionen avseende ärende från 2017

21:35 / 5 October 2021 Nanexa Press release

Nanexa AB meddelar idag att bolaget har mottagit beslut från Finansinspektionen att betala sanktionsavgift om 1 000 000 kronor avseende en händelse som inträffade 2017.

Finansinspektionen har funnit att Nanexa i samband med beslut om företrädesemission i september 2017 har åsidosatt kraven på offentliggörande av insiderinformation och upprättande av en korrekt insiderförteckning i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 596/2014 om marknadsmissbruk (Mar).

En total avgift om 1 100 000 kronor har satts ner till 1 000 000 kronor vid en proportionalitetsbedömning och efter att Finansinspektionen har konstaterat att det har varit fråga om oskäligt dröjsmål vid handläggningen av ärendet.
 

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/