Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

NAXS

Nordic private equity

NAXS

NAXS är ett bolag som investerar i buyout-fonder med fokus på den nordiska regionen. Syftet är att göra den nordiska riskkapitalmarknaden tillgänglig för en bredare grupp investerare som även erbjuds likviditet genom NAXS marknadsintroducerade aktie. Investeringsstrategin är inriktad på en selektiv och diversifierad fondportfölj. Fokus ligger även på att hålla låga och konkurrenskraftiga förvaltningskostnader.Nordiskt fokus

NAXS är ett bolag som investerar i buyout-fonder med fokus på den nordiska regionen. Syftet är att göra den nordiska riskkapitalmarknaden tillgänglig för en bredare grupp investerare, som även erbjuds likviditet genom NAXS marknadsintroducerade aktie.

Investeringsstrategin inriktas på en selektiv och diversifierad fondportfölj. NAXS startade sin verksamhet i april 2007 och är idag noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Koncernens moderbolag är beläget i Stockholm, men NAXS bedriver verksamhet, genom dotterbolag, i både Oslo och Köpenhamn. Exempelvis används det danska dotterbolaget som ett holdingbolag för fondinvesteringarna.

Private Equity

Private equity-bolag investerar i onoterade bolag eller utköp av publika bolag. Investeringarna görs i företag vars gemensamma nämnare är lönsamhet eller tillväxtpotential. Investeringsformen har historiskt sett inte varit lätt att nå för gemene man utan har främst genomförts av institutionella investerare. Det krävs ofta ett stort kapital och i många fall även ett utbrett nätverk då det är högt tryck på vissa fonder.

Intresset för investeringar i private equity har under senare år vuxit starkt, då investeringstypen fått allt större utrymme i publika sammanhang. Private equity-bolagens ägarengagemang är ofta aktivt och innehaven tidsbegränsade. NAXS koncept är att erbjuda investerare tillgång till den nordiska private equity-marknaden genom att samla kapital från flera investerare via ett marknadsintroducerat bolag som erbjuder daglig handel på börsen.

Investeringsstrategi

NAXS fokuserar på investeringar inom den nordiska regionen, portföljen består idag av 8 underliggande fonder med 6 olika förvaltare som indirekt äger mer än 80 olika bolag. Fondtypen som man investerar i är private equity-fonder med en buyout-inriktning vilka förvaltas av etablerade förvaltare med lång erfarenhet. Ett axplock av bolag i NAXS underliggande tillgångar är Thule, Britax och Espresso House. Den väldiversifierade portföljen möjliggör exponering till en mängd olika sektorer.

Bolaget har genom åren genomfört 20 exits vilket har genererat en genomsnittlig årlig bruttoavkastning (IRR) om 23%. Kvarvarande ca 80 bolag har en genomsnittlig innehavsperiod som uppgår till 5,5 år.

Strategin bygger på en selektiv urvalsmetod av private equity-fonder som beräknas hålla en väl avvägd riskspridning. Portföljen består till största del av sektorerna konsumtion, hälsovård och industri som tillsammans utgör ca 65% av den totala portföljen. Enligt bolagets bestämmelser får NAXS inte ha mer än 40% av förpliktigat kapital hos en och samma rådgivare. Målet är att investeringarna ska bestå av 7-10 olika fonder med varierande löptider för att på så sätt skapa en balanserad portfölj. Bolaget har en policy att dela ut 50-75% av realiserade vinster.