Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

NAXS: Delårsrapport januari - september 2010

12:00 / 28 October 2010 NAXS Press release


PRESSMEDDELANDE                                 
Delårsrapport januari - september 2010                     

Januari-september 2010                             

Resultat efter skatt uppgick till 9,9 (-27,0) MSEK.               
Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0,66 (-1,80) SEK.         
Substansvärdet uppgick till MSEK 579 (SEK 38,57 per aktie) per den 30 september 
2010, jämfört med MSEK 569 (SEK 37,92 per aktie) per den 31 december 2009.   
Nettokassan uppgick till MSEK 318 (SEK 21,17 per aktie) per den 30 september  
2010, jämfört med MSEK 375 (SEK 25,03 per aktie) per den 31 december 2009.   

Tredje kvartalet 2010                              

Resultat efter skatt uppgick till 4,3 (-9,9) MSEK.               
Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0,29 (-0,66) SEK.         Informationen i denna delårsrapport är sådan som NAXS Nordic Access Buyout Fund 
AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.           
Informationen lämnades för offentliggörande den 28 oktober 2010 klockan 12.00  
(CET).                                     
Bifogade filer                                 
NAXS delårsrapport januari-september 2010.pdf                  

Kontaktinformation                               
Jeff Bork, verkställande direktör                        
Telefon: 0761-000 000                              

   Detta pressmeddelande och ytterligare information finns tillgänglig på   
                 www.naxs.se                  

    NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ.), Org. nr. 556712-2972     
         Grev Turegatan 10, 114 46 Stockholm, Sweden         
         Telefon: +46 8 611 33 25, E-post: info@naxs.se

Show as PDF