Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

Delårsrapport januari - juni 2010

08:22 / 11 August 2010 NAXS Press release


PRESSMEDDELANDE                                 
Delårsrapport januari - juni 2010                        

Första halvåret, 2010                              

- Resultat efter skatt uppgick till 5,5 (-17,0) MSEK. 
- Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0,37 (-1,14) SEK. 
- Substansvärdet uppgick till MSEK 574 (SEK 38,28 per aktie) per den 30 juni
2010, jämfört med MSEK 569 (SEK 37,92 per aktie) per den 31 december 2009.
- Nettokassan uppgick till MSEK 351 (SEK 23,38 per aktie) per den 30 juni 2010, 
jämfört med MSEK 375 (SEK 25,03 per aktie) per den 31 december 2009.      

Andra kvartalet, 2010                              

Resultat efter skatt uppgick till 8,7 (-13,0) MSEK.               
Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0,58 (-0,87) SEK.         


Informationen i denna delårsrapport är sådan som NAXS Nordic Access Buyout Fund 
AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.           
Informationen lämnades för offentliggörande den 11 augusti 2010 klockan 08:15  
(CET).  
                                   
Bifogade filer                                 
NAXS delårsrapport januari-juni 2010.pdf                    

Kontaktinformation                               
Jeff Bork, verkställande direktör                        
Telefon: 0761-000 000                              

   Detta pressmeddelande och ytterligare information finns tillgänglig på   
                 www.naxs.se                  

    NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ.), Org. nr. 556712-2972     
         Grev Turegatan 10, 114 46 Stockholm, Sweden         
         Telefon: +46 8 611 33 25, E-post: info@naxs.se