Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

Ny rapportdag för halvårsrapport

08:43 / 4 August 2010 NAXS Press release


PRESSMEDDELANDE   
                              
Detta pressmeddelande får ej publiceras i eller distribueras till USA, Kanada, 
Japan eller Schweiz eller något annat land där offentliggörande, publicering  
eller distribution kräver ytterligare åtgärder än de som följer av svensk rätt 
eller strider mot tillämpliga bestämmelser                   

Rapportdatum för delårsrapport januari - juni 2010 har tidigarelagts till den 11
augusti 2010 
                                 
NAXS delårsrapport för första halvåret 2010 kommer att publiceras den 11 augusti
2010 istället för den 30 augusti 2010 som tidigare meddelats.          


Kontaktinformation                               
Jeff Bork, verkställande direktör                        
Telefon: 0761-000 000                              
   Detta pressmeddelande och ytterligare information finns tillgänglig på   
                 www.naxs.se                  

     NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ), org nr 556712-2972     
           Grev Turegatan 10, 114 46 Stockholm            
         Telefon: 08-611 33 25, E-post: info@naxs.se          
                 www.naxs.se

pressmeddelande naxs 2010-08-04 ny rapportdag för halvårsrapport.pdf