Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

Delårsrapport januari - september 2011

12:04 / 24 October 2011 NAXS Press release

PRESSMEDDELANDE

NAXS NORDIC ACCESS BUYOUT FUND AB (Publ)

Delårsrapport januari - september 2011

 

Januari-september 2011

  • Resultat efter skatt uppgick till 19,3 (9,9) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 1,29 (0,66) SEK.
  • Substansvärdet uppgick till MSEK 591 (39,42 per aktie) per den 30 september 2011, jämfört med MSEK 572 (SEK 38,13 per aktie) per den 31 december 2010.
  • Nettokassan uppgick till MSEK 216 (SEK 14,38 per aktie) per den 30 september 2011, jämfört med MSEK 270 (SEK 18,02 per aktie) per den 31 december 2010.

 

Tredje kvartalet

  • Resultat efter skatt uppgick till 9,8 (4,3) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0,65 (0,29) SEK.
  • NAXS ingick i juli ett åtagande till Valedo Partners Fund II att investera 65 MSEK.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som NAXS Nordic Access Buyout Fund AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades för offentliggörande den 24 oktober 2011 klockan 11.30 (CET).Bifogade filer
NAXS delårsrapport jan-sep 2011.pdf

 


Kontaktinformation
Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: +46 73 311 00 11

Detta pressmeddelande och ytterligare information finns tillgänglig på www.naxs.se

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ.), Org. nr. 556712-2972
Grev Turegatan 10, 114 46  Stockholm, Sweden
Telefon: +46 8 611 33 25, E-post: info@naxs.se

Show as PDF