Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

Delårsrapport januari - juni 2011

08:30 / 19 July 2011 NAXS Press release

PRESSMEDDELANDE

NAXS NORDIC ACCESS BUYOUT FUND AB (Publ)

Delårsrapport januari - juni 2011


Januari-juni 2011

  • Resultat efter skatt uppgick till 9,5 (5,5) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0,63 (0,37) SEK.
  • Substansvärdet uppgick till MSEK 581 (SEK 38,77 per aktie) per den 30 juni 2011, jämfört med MSEK 572 (SEK 38,13 per aktie) per den 31 december 2010.
  • Nettokassan uppgick till MSEK 219 (SEK 14,59 per aktie) per den 30 juni 2011, jämfört med MSEK 270 (SEK 18,02 per aktie) per den 31 december 2010.

Andra kvartalet

  • Resultat efter skatt uppgick till -6,1 (8,7) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till -0,41 (0,58) SEK.
  • NAXS ingick i april ett åtagande till Intera Fund II Ky att investera 7,25 MEUR.
  • Lennart Svantesson tillträdde som ny verkställande direktör den 20 juni 2011.


Informationen i denna delårsrapport är sådan som NAXS Nordic Access Buyout Fund AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades för offentliggörande den 19 juli 2011 klockan 08.30 (CET).


Bifogade filer
NAXS delårsrapport jan-juni 2011.pdf

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: +46 73 311 00 11

 

Detta pressmeddelande och ytterligare information finns tillgänglig på www.naxs.se

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ.), Org. nr. 556712-2972
Grev Turegatan 10, 114 46 Stockholm, Sweden
Telefon: +46 8 611 33 25, E-post: info@naxs.se

Show as PDF