Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

Bokslutskommuniké 2011

14:01 / 24 January 2012 NAXS Press release

PRESSMEDDELANDE

NAXS NORDIC ACCESS BUYOUT FUND AB (Publ)

Bokslutskommuniké 2011

Januari-december 2011

  • Resultat efter skatt uppgick till -9,5 (3,2) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till -0,64 (0,22) SEK.
  • Substansvärdet uppgick till MSEK 562 (37,51 per aktie) per den 31 december 2011, jämfört med MSEK 572 (SEK 38,13 per aktie) per den 31 december 2010.
  • Nettokassan uppgick till MSEK 202 (SEK 13,48 per aktie) per den 31 december 2011, jämfört med MSEK 270 (SEK 18,02 per aktie) per den 31 december 2010.

 

Fjärde kvartalet

  • Resultat efter skatt uppgick till -28,8 (-6,6) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till -1,92 (-0,44) SEK.

Utdelning

  • Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,4 SEK per aktie vilket motsvarar 50 procent av årets reavinster. Vidare avser styrelsen föreslå årsstämman att besluta om ett fortsatt mandat att göra återköp av egna aktier.

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som NAXS Nordic Access Buyout Fund AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades för offentliggörande den 24 januari 2012 klockan 13.00 (CET).


Lennart Svantesson, verkställande direktör

Telefon: +46 73 311 00 11

Detta pressmeddelande och ytterligare information finns tillgänglig på www.naxs.se

 

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ.), Org. nr. 556712-2972

Grev Turegatan 10, 114 46  Stockholm, Sweden

Telefon: +46 8 611 33 25, E-post: info@naxs.se

Show as PDF