Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

Delårsrapport januari–september 2012

10:51 / 23 October 2012 NAXS Press release

PRESSMEDDELANDE

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ)
Delårsrapport januari-september 2012

Januari - september 2012

  • Resultat efter skatt uppgick till 38,2 (19,3) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 2,56 (1.29) SEK.
  • Substansvärdet uppgick till 593 MSEK (SEK 39,70 per aktie) per den 30 september 2012, jämfört med 562 MSEK (SEK 37,51 per aktie) per den 31 december 2011.
  • Nettokassan uppgick till 129 MSEK (8,64 SEK per aktie) per den 30 september 2012, jämfört med 202 MSEK (SEK 13,48 per aktie) per den 31 december 2011.

Tredje kvartalet 2012

  • Resultat efter skatt uppgick till 5,5 (9,8) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0,36 (0,65) SEK.

 

Ekonomisk översikt

2012
1/1-30/9
2011
1/1-30/9
2012
1/7-30/9
2011
1/7-30/9
Resultat efter skatt, TSEK 38 228 19 283 5 455 9 774

 

 

2012
30/9
2011
12/31
Andelar i private equity fonder, TSEK 461 248 359 840
Andelar i private equity fonder i % av eget kapital 78 64
Kvarstående investeringsåtaganden, TSEK 219 193 301 642
Total exponering mot private equity fonder, TSEK 680 441 661 482
Nettokassa, TSEK 129 037 202 028
Andelar i private equity fonder per aktie, SEK 30,87 24,01
Nettokassa per aktie, SEK 8,64 13,48
Eget kapital per aktie, SEK 39,70 37,51
Börskurs, SEK 31,50 23,80

 

 

Informationen i denna delårsrapport är sådan som NAXS Nordic Access Buyout Fund AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2012 klockan 10.15 (CET).

 

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: +46 73 311 00 11

Se hela rapporten i bifogad fil.

 

Denna delårsrapport och ytterligare information finns tillgänglig på www.naxs.se

 

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ.), Org. nr. 556712-2972

Grev Turegatan 10, 114 46  Stockholm, Sweden. Telefon: +46 8 611 33 25, E-post: info@naxs.se

Show as PDF