Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

Delårsrapport januari–mars 2012

12:12 / 16 April 2012 NAXS Press release

PRESSMEDDELANDE

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ)
Delårsrapport januari-mars 2012

Första kvartalet

Resultat efter skatt uppgick till 9,2 (15,6) MSEK.

Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0,62 (1,04) SEK.

Substansvärdet uppgick till 570 MSEK (38,15 per aktie) per den 31 mars 2012, jämfört med MSEK 562 (37,51 per aktie) per den 31 december 2011.

Nettokassan uppgick till 164 MSEK (10,94 SEK per aktie) per den 31 mars 2012, jämfört med MSEK 202 (SEK 13,48 per aktie) per den 31 december 2011.

Ekonomisk översikt

 

2012
1/1-3/31
2011
1/1-3/31
Resultat efter skatt, TSEK 9 235 15 647

 

2012
3/31
2011
12/31
Andelar i private equity fonder, TSEK 405 351 359 840
Andelar i private equity fonder i % av eget kapital 71 64
Kvarstående investeringsåtaganden, TSEK 261 448 301 642
Total exponering mot private equity fonder, TSEK 666 799 661 482
Nettokassa, TSEK 163 611 202 028
Andelar i private equity fonder per aktie, SEK 27,11 24,01
Nettokassa per aktie, SEK 10,94 13,48
Eget kapital per aktie, SEK 38,15 37,51
Börskurs, SEK 26,50 23,80

 

Informationen i denna delårsrapport är sådan som NAXS Nordic Access Buyout Fund AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 16 april 2012 klockan 11.45 (CET).


Bifogade filer
NAXS delårsrapport jan-feb.pdf

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: +46 73 311 00 11

Denna delårsrapport och ytterligare information finns tillgänglig på www.naxs.se

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ.), Org. nr. 556712-2972
Grev Turegatan 10, 114 46  Stockholm, Sweden.
Telefon: +46 8 611 33 25, E-post: info@naxs.se

Show as PDF