Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

Valedos avyttring av Perten är den senaste i raden av exithändelser i NAXS portfölj

14:29 / 25 November 2014 NAXS Press release

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB
Börsmeddelande

Valedos avyttring av Perten är den senaste i raden av exithändelser i NAXS
portfölj

Stockholm, 25 november, 2014PRESSMEDELANDE - NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ)
Valedos avyttring av Perten är den senaste exithändelsen bland portföljbolag
ägda av NAXS fonder. Perten, med huvudkontor i Stockholm, är en internationellt
ledande aktör som utvecklar och marknadsför avancerade instrument och metoder
för analys av livsmedel, säd, mjöl och foder till jordbrukssektorn.  Bolaget
förvärvades av PerkinElmer Inc., ett bolag noterat på NYSE. 

Valedo Partners Fund I AB förvärvade en majoritetsandel i Perten år 2010. Under
de 4 år Valedo varit ägare har Perten fördubblat sin omsättning genom
framgångsrika investeringar i produktutveckling och geografisk expansion och
omsätter nu cirka 400 miljoner kr. i över 100 länder. Köpeskillingen vid
förvärvet uppgick till knappt 2 miljarder kr.  Den ursprungliga fondstorleken
på Valedo Partners Fund I var 1 miljard kr. Transaktionen är villkorad av
sedvanliga closingvillkor. 

NAXS har nått ett stadie i utvecklingen där många av fondernas portföljbolag är
eller börjar bli mogna för exit efter att ha ägts och utvecklats av fonderna
under en period om 3 - 7år. Den genomsnittliga innehavstiden för portföljbolag
i denna typ av private equity buyoutfonder har historiskt varit ca 5 år. Bland
övriga nyligen offentliggjorda exithändelser återfinns avyttringen av Evidensia
(Valedo II) och av Trizetto (Apax VII) under september samt Vizrt och Norman
(båda FSN Capital III) i november. I november meddelade också FSN att de
utvärderar en notering av Troax samt Nordic Capital att de siktar på en
börsnotering av Thule under månaden. 

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör

Telefon: +46 73 311 00 11Pressmeddelanden och ytterligare information finns tillgängliga på www.naxs.se

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ)

Org. nr. 556712-2972

Grev Turegatan 10

114 46 Stockholm

Tel: 08 611 33 25, E-post: info@naxs.seNAXS är ett bolag som investerar i buyout-fonder med ett nordiskt fokus. Syftet
är att göra den nordiska riskkapitalmarknaden tillgänglig för en bredare krets
av investerare som även erbjuds likviditet genom NAXS marknadsintroducerade
aktie.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/