Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

Delårsrapport januari – juni 2014

08:30 / 17 July 2014 NAXS Press release

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB
Halvårsrapport

Delårsrapport  januari – juni 2014

Stockholm, 2014-07-17 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Första halvåret 2014

  -- Resultat efter skatt uppgick till 44,7 (20,3) MSEK.
  -- Resultatet per aktie uppgick till 3,00 (1,36) SEK.
  -- Substansvärdet uppgick till 667 MSEK (SEK 44,86 per aktie) per een 30 juni 2014, jämfört med 654 MSEK (SEK 43.92 per aktie) per den 31 december 2013.
  -- Nettokassan uppgick till 128 MSEK (8,59 SEK per aktie) per den 30 juni 2014, jämfört med 131 MSEK (8,80 SEK per aktie) per den 31 december 2013.

Andra kvartalet 2014

  -- Resultat efter skatt uppgick till 10,9 (25,0) MSEK.
  -- Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0,73 (1,68) SEK.
  -- NAXS lämnade 2,00 SEK per aktie i utdelning till aktieägarna för
     räkenskapsåret 2013.

VD-kommentar

Två av höjdpunkterna under andra kvartalet var att Årsstämman i maj godkände en
utdelning om 2 kronor per aktie och att NAXS aktiekurs fortsatte sin positiva
utveckling och handlades till en premie över substans under större delen av
perioden. Detta gjorde NAXS till ett av de börsnoterade private equity bolagen
i Europa som presterade allra bäst. Denna utveckling tillsammans med vår
tilltro till kvaliteten i fondernas portföljbolag gör att vi ser positivt på
NAXS framtidsutsikter. 

Lennart Svantesson

Informationen som lämnats här är sådan som NAXS Nordic Access Buyout Fund AB
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. 

Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juli 2014 klockan 08.30
(CET). 

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: +46 73 311 00 11

Se hela rapporten i bifogad fil.
Rapporten och ytterligare information finns tillgänglig på www.naxs.se

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ.)
Org. nr. 556712-2972
Grev Turegatan 10
114 46 Stockholm, Sweden
Telefon: +46 8 611 33 25, E-post: info@naxs.se

Show as PDF

Show original from Nasdaq OMX

Nasdaq OMX

This information was distributed by Nasdaq OMX http://www.nasdaqomx.com/