Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

Delårsrapport januari – september 2015

08:30 / 22 October 2015 NAXS Press release

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB
Kvartalsrapport

Delårsrapport januari – september 2015

Stockholm, 22 oktober, 2015

PRESSMEDDELANDE - NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ)

Nio månader 2015
  • Resultat efter skatt uppgick till 89,2 (104,4) MSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till 6,00 (7,02) SEK.
  • Substansvärdet uppgick till 805 MSEK (SEK 54,16 per aktie) per den 30 september 2015, jämfört med 751 MSEK (SEK 50,53 per aktie) per den 31 december 2014.
  • Nettokassan uppgick till 311 MSEK (20,94 SEK per aktie) per den 30 september 2015, jämfört med 167 MSEK (11,26 SEK per aktie) per den 31 december 2014.
  • NAXS lämnade 2,30 SEK per aktie i utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2014.

Tredje kvartalet 2015

  • Resultat efter skatt uppgick till 30,8 (59,7) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 2,07 (4,02) SEK.

 

VD-kommentar

NAXS hade, trots en volatil omgivning, återigen ett kvartal med positiv utveckling, med fortsatt tillväxt av substansen och en stabil aktiekurs. Substansen per aktie steg med 4% under det tredje kvartalet, och med 12%under årets första nio månader (inkl. utdelning). Under förutsättning att marknadsförhållanden inte försämras markant ser vi positivt på bolagets fortsatta utveckling.

Lennart Svantesson

 

NAXS introduce.se aktieanalys

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: 073 311 00 11

Pressmeddelanden och ytterligare information finns tillgängliga på www.naxs.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NAXS Nordic Access Buyout
Fund AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. 

Informationen lämnades för offentliggörande den 22 oktober 2015 klockan 08.30
CET. 

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ)
Org. nr. 556712-2972
Grev Turegatan 10
114 46 Stockholm
Tel: 08 611 33 25, E-post: info@naxs.se

NAXS är ett bolag som investerar i buyout-fonder med ett nordiskt fokus. Syftet
är att göra den nordiska riskkapitalmarknaden tillgänglig för en bredare krets
av investerare som även erbjuds likviditet genom NAXS marknadsintroducerade
aktie.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/