Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

Delårsrapport januari – mars 2015

08:30 / 24 April 2015 NAXS Press release

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB
Kvartalsrapport

Delårsrapport januari – mars 2015

Stockholm, 24 april 2015

PRESSMEDDELANDE

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ)
Delårsrapport januari – mars 2015

Första kvartalet 2015

 -- Resultat efter skatt uppgick till 23,8 (33,3) MSEK.
 -- Resultatet per aktie uppgick till 1,60 (2,24) SEK.
 -- Substansvärdet uppgick till 772 MSEK (SEK 51,94 per aktie) per den 31 mars
   2015, jämfört med 751 MSEK (SEK 50,53 per aktie) per den 31 december 2014.
 -- Nettokassan uppgick till 206 MSEK (13,86 SEK per aktie) per den 31 mars
   2015, jämfört med 167 MSEK (11,26 SEK per aktie) per den 31 december 2014.

VD-kommentar

NAXS fortsatte att utvecklas väl, med en stadig tillväxt, under första
kvartalet 2015. Marknaden för avyttringar/exit förblev gynnsam under kvartalet
vilket för NAXS del visades i att ett antal transaktioner genomfördes. Dessa
transaktioner tillsammans med ökade värden på underliggandes fonders
portföljbolag gjorde att substansvärdet (eget kapital) per aktie steg med 2,8%,
trots negativa valutaeffekter. NAXS balansräkning är fortsatt stark och bolaget
har en bra position för att utnyttja framtida investeringsmöjligheter. 

Även NAXS aktiekurs fortsatte att utvecklas starkt under kvartalet och vi är
särskilt glada över att kunna notera att antalet aktieägare fortsatt att öka. 

Lennart Svantesson


Ekonomisk översikt

                2015   2014
              1/1–31/3 1/1–31/3
----------------------------------------------
----------------------------------------------
Resultat efter skatt, TSEK  23 777  33 291                            2015   2014
                            31/3   31/3
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
Andelar i private equity fonder, TSEK        568 319 587 105
Andelar i private equity fonder i % av eget kapital    74    78
Kvarstående investeringsåtaganden, TSEK       132 354 137 019
Total exponering mot private equity fonder, TSEK   700 673 724 124
Nettokassa, TSEK                   206 151 167 447
Andelar i private equity fonder per aktie, SEK     38,22  39,48
Nettokassa per aktie, SEK               13,86  11,26
Eget kapital per aktie, SEK              51,94  50,53
Börskurs, SEK                     59,50  49,90

Informationen i denna rapport är sådan som NAXS Nordic Access Buyout Fund AB
ska offentlig-göra enligt lagen om värdepappersmarknaden. 

Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2015 klockan 08.30
(CET). 

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: +46 73 311 00 11

Se hela rapporten i bifogad fil.
Rapporten och ytterligare information finns tillgänglig på www.naxs.se

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ.)
Org. nr. 556712-2972
Grev Turegatan 10
114 46 Stockholm, Sweden
Telefon: +46 8 611 33 25, E-post: info@naxs.se

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/