Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) har beslutat att genomföra återköp av egna aktier

08:30 / 2 June 2015 NAXS Press release

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB
Förändringar i återköpta aktier

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) har beslutat att genomföra återköp av
egna aktier

Stockholm, 2 juni 2015

PRESSMEDDELANDE - NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ)


NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) har beslutat att genomföra återköp av
egna aktier 

Styrelsen för NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) har beslutat, med stöd
av det bemyndigande styrelsen erhållit av årsstämman den 1 juni 2015, att
förvärva egna aktier. Förvärv får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq
Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet
mellan den på börsen noterade högsta köpkursen och lägsta säljkursen. 

Bolaget innehar per dagens datum 130 448 egna aktier och det totala antalet
utstående aktier i bolaget är 15 000 000. Vid fullt genomfört förvärv kommer
bolaget att inneha aktier motsvarande högst tio procent av bolagets utgivna
aktier. 

Återköpen kommer att ske i omgångar fram till nästa årsstämma och är beroende
av marknadsvillkor och gällande regler vid respektive tidpunkt. 

Syftet med återköpen är att skapa flexibilitet i bolagets möjlighet att
återföra kapital till aktieägarna samt att främja en effektivare
kapitalanvändning i bolaget. Kontaktinformation
Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: 073 311 00 11

Pressmeddelanden och ytterligare information finns tillgängliga på www.naxs.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NAXS Nordic Access Buyout
Fund AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades för offentliggörande den 2 juni 2015 klockan 08.30 CET. NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ)
Org. nr. 556712-2972
Grev Turegatan 10
114 46 Stockholm

Tel: 08 611 33 25, E-post: info@naxs.seNAXS är ett bolag som investerar i buyout-fonder med ett nordiskt fokus. Syftet
är att göra den nordiska riskkapitalmarknaden tillgänglig för en bredare krets
av investerare som även erbjuds likviditet genom NAXS marknadsintroducerade
aktie.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/