Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

Delårsrapport januari – september 2016

08:30 / 21 October 2016 NAXS Press release

Delårsrapport januari – september 2016

Nio månader 2016

  • Resultat efter skatt uppgick till 55,1 (89,2) MSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till 3,70 (6,00) SEK.
  • Substansvärdet uppgick till 806 MSEK (SEK 54,19 per aktie) per den 30 september 2016, jämfört med 785 MSEK (SEK 52,78 per aktie) per den 31 december 2015.
  • Nettokassan uppgick till 344 MSEK (23,13 SEK per aktie) per den 30 september 2016, jämfört med 351 MSEK (23,60 SEK per aktie) per den 31 december 2015.
  • NAXS lämnade 2,50 SEK per aktie i utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2015.

Tredje kvartalet 2016

  • Resultat efter skatt uppgick till 9,9 (30,8) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0,66 (2,07) SEK.

VD-kommentar

Under det tredje kvartalet steg NAXS substansvärde med 1,6% delvis som ett resultat av positiva valutaeffekter.

NAXS har för närvarande en relativt stor andel likvida medel och fortsätter att fokusera på att bygga upp ett flöde av affärer inom saminvesteringar ”secondaries” och andra möjligheter inom alternativa investeringar.

Lennart Svantesson

 

Ekonomisk översikt

  2016
1/1–30/9
2015
1/1–30/9
2016
1/7–30/9
2015
1/7–30/9
Resultat efter skatt, TSEK 55 074 89 184 9 867 30 821

 

  2016
30/9
2015
31/12
Andelar i private equity fonder, TSEK 462 393 434 246
55
104 748
538 994
350 970
29.20
23.60
52.78
54.00
Andelar i private equity fonder i % av eget kapital 57 55
Kvarstående investeringsåtaganden, TSEK 66 863 104 748
Total exponering mot private equity fonder, TSEK 529 256 538 994
Nettokassa, TSEK 343 921 350 970
Andelar i private equity fonder per aktie, SEK 31,10 29,20
Nettokassa per aktie, SEK 23,13 23,60
Eget kapital per aktie, SEK 54,19 52,78
Börskurs, SEK 47,70 54,00

 

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: 073 311 00 11
Gösta Lundgren, CFO
Telefon: 070 710 47 88

 

Denna information är sådan information som Naxs AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2016 kl. 08.30 CET.

Pressmeddelanden och ytterligare information finns tillgängliga på www.naxs.se

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ)

Org. nr. 556712-2972
Grev Turegatan 10
114 46 Stockholm
Tel: 08 611 33 25, E-post: info@naxs.se

 

NAXS är ett bolag som investerar i Private Equity fonder med ett nordiskt fokus. Syftet är att göra den nordiska riskkapitalmarknaden tillgänglig för en bredare krets av investerare som även erbjuds likviditet genom NAXS marknadsintroducerade aktie.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/