Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

Delårsrapport januari – juni 2016

08:30 / 19 July 2016 NAXS Press release

NAXS AB
Halvårsrapport

Delårsrapport januari – juni 2016

Stockholm, 19 juli, 2016

PRESSMEDDELANDE - NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ)

Första halvåret 2016

 -- Resultat efter skatt uppgick till 45,2 (58,4) MSEK.
 -- Resultatet per aktie uppgick till 3,04 (3,92) SEK.
 -- Substansvärdet uppgick till 793 MSEK (SEK 53,30 per aktie) per den 30 juni
   2016, jämfört med 785 MSEK (SEK 52,78 per aktie) per den 31 december 2015.
 -- Nettokassan uppgick till 333 MSEK (22,37 SEK per aktie) per den 30 juni
   2016, jämfört med 351 MSEK (23,60 SEK per aktie) per den 31 december 2015.

Andra kvartalet 2016

 -- Resultat efter skatt uppgick till 20,0 (34.6) MSEK.
 -- Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 1,35 (2,33) SEK.
 -- NAXS lämnade 2,50 SEK per aktie i utdelning till aktieägarna för
   räkenskapsåret 2015.

VD-kommentar

NAXS substansvärde fortsatte att växa under det andra kvartalet och steg med
2,4 % inklusive den lämnade utdelningen. 

Årsstämman den 1 juni godkände förslaget om utdelning av SEK 2,50 per aktie för
verksamhetsåret 2015. Detta motsvarar 4,7% av substansvärdet per aktie den 31
december 2015 och en ökning med drygt 8% jämfört med utdelningen för
verksamhetsåret 2014. NAXS har över de senaste 5 åren därmed genom utdelningar
och återköp distribuerat mer än SEK 7,70 per aktie. 

Årsstämman godkände också ändringen av bolagsnamn från NAXS Nordic Buyout Fund
AB till NAXS AB. 

Lennart SvantessonEkonomisk översikt

                2016   2015   2016   2015
              1/1–30/6 1/1–30/6 1/4–30/6 1/4–6/30
------------------------------------------------------------------
---------------------------                    
Resultat efter skatt, TSEK  45 208  58 362  20 014  34 585                            2016   2015
                            30/6  31/12
---------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------     --------
Andelar i private equity fonder, TSEK        460 642 434 246
Andelar i private equity fonder i % av eget kapital    58    55
Kvarstående investeringsåtaganden, TSEK        80 495 104 748
Total exponering mot private equity fonder, TSEK   541 137 538 994
Nettokassa, TSEK                   332 705 350 970
Andelar i private equity fonder per aktie, SEK     30,98  29,20
Nettokassa per aktie, SEK               22,37  23,60
Eget kapital per aktie, SEK              53,30  52,78
Börskurs, SEK                     48,10  54,00Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: 073 311 00 11
Gösta Lundgren, CFO
Telefon: 070 710 47 88

Denna information är sådan information som Naxs AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 juli 2016 kl. 08.30 CET. 

Pressmeddelanden och ytterligare information finns tillgängliga på www.naxs.seNAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ)
Org. nr. 556712-2972
Grev Turegatan 10
114 46 Stockholm
Tel: 08 611 33 25, E-post: info@naxs.seNAXS är ett bolag som investerar i Private Equity fonder med ett nordiskt
fokus. Syftet är att göra den nordiska riskkapitalmarknaden tillgänglig för en
bredare krets av investerare som även erbjuds likviditet genom NAXS
marknadsintroducerade aktie.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/