Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

NAXS AB har återköpt 6% av bolagets egna aktier

08:30 / 22 May 2018 NAXS Press release

Stockholm, 22 maj, 2018

PRESSMEDELANDE - NAXS AB (publ)


NAXS AB har återköpt 6% av bolagets egna aktier

NAXS AB (”NAXS”) har den 21 Maj, 2018 återköpt ett block uppgående till    840 000 av bolagets egna aktier till ett pris av SEK 52,60/aktie för en total summa av SEK 44 184 000. Transaktionen representerar 6% av det totala antalet aktier. Transaktionen gjordes inom ramen för mandatet för återköp som beslutades av Årsstämman 1 juni, 2017 samt av styrelsen den 1 juni, 2017 som en konsekvens därav.

Vid tidpunkten för detta pressmeddelande äger NAXS totalt 1,335,701 av bolagets egna aktier vilket motsvarar 9,5% av totala antalet aktier.

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: +46 73 311 00 11

Denna information är sådan information som Naxs AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2018 kl. 08.30 CET.

Pressmeddelanden och ytterligare information finns tillgängliga på www.naxs.se

NAXS AB (publ)
Org. nr. 556712-2972
Grev Turegatan 10
114 46 Stockholm
Tel: 08 611 33 25, E-post: info@naxs.se

Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/