Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

Förändring av antalet aktier och röster i NAXS

08:00 / 31 March 2020 NAXS Press release

I enlighet med beslut vid årsstämman i NAXS AB (publ) (”NAXS”) den 12 mars 2020, har antalet aktier och röster i NAXS minskat under mars 2020 genom indragning av 757 476 återköpta aktier.

Före indragningen av egna aktier fanns sammanlagt 11 910 061 aktier och röster i NAXS. Antalet aktier och röster minskade genom indragningen med 757 476. Efter genomförandet av indragningen finns sammanlagt 11 152 585 aktier och röster i NAXS per 31 mars 2020.

För ytterligare information kontakta:

Lennart Svantesson, VD

Tel. +46 73 311 00 11

Denna information är sådan som NAXS AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2020 klockan 08:00.

Pressmeddelanden och ytterligare information finns tillgängliga på www.naxs.se

NAXS AB (publ)
Org.nr 556712-2972
Grev Turegatan 10
114 46 Stockholm
Tel: 08 611 33 25, E-post: info@naxs.se

NAXS är noterat på NASDAQ Stockholm. NAXS investerar huvudsakligen i private equity-fonder med nordiskt fokus men kan också göra direktinvesteringar i private equity och andra alternativa tillgångar tillsammans med fonder. NAXS kan, i begränsad omfattning, även göra andra typer av investeringar.

Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/