Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Net Insight

Net Insight

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Net Insight AB

15:40 / 9 March 2020 Net Insight Press release

Flaggningsmeddelande i Net Insight AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556533-4397 Net Insight AB
Instrument SE0000366098 Aktie B
Innehavare Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt
 
Före transaktionen
Antal aktier 24 000 000
Antal rösträtter 24 000 000
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2020-03-06
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 12 285 000
 - direkt innehavda rösträtter 12 285 000
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 3,15 %
 - direkt innehavda rösträtter 3,08 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 3,08 % 12 285 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 3,08 % 12 285 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Robert Runge
 - telefon 08-441 60 00
 - mejl robert.runge@alecta.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/