Delårsrapport 1/1 - 30/6 2017

10:02 / 29 augusti 2017 NFO Drives Pressmeddelande

  • Faktureringen under perioden uppgick till 11,4 MSEK (11,2 MSEK), en förbättring med 0,2 MSEK mot föregående år.
  • Resultat före avskrivning under perioden uppgick till 0,1 MSEK (- 1,3 MSEK), en förbättring med 1,4 MSEK.
  • Resultatet efter skatt för perioden uppgick till -0,8 MSEK (-1,4 MSEK) en förbättring med 0,6 MSEK.
  • Resultatet per aktie för perioden uppgick till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 238 miljoner aktier (196 miljoner aktier).
Händelser under första kvartalet
  • EDT AB och NFO Drives AB tecknade avtal om att EDT blir återförsäljare av NFO Drives produkter. EDT levererar högpresterande elmotorer och generatorer samt effektiva styrsystem och kvalitetskomponenter över hela världen till kunder inom processindustri, verkstadsindustri och energisektorn.
  • Exhausto AB inledde samarbete med NFO Drives AB. Exhausto levererar aggregat, boxfläktar, takfläktar samt brandgasfläktar till bostäder, kontor, sjukhus samt skolor. Samtliga 3-fas standardfläktar kommer att utrustas med NFO Drives störningsfria frekvensomriktare.
  • Melotte Pumptechnology B:V inledde samarbete med NFO Drives AB. Melotte Pumptechnology utvecklar, tillverkar och säljer borrhålspumpar och kommer att erbjuda NFO Drives störningsfria frekvensomriktare tillsammans med sin egen unika, avancerade pumpteknik.
  • NFO Drives AB tecknade avtal med Francks Kylindustri Sweden AB som är en av de största aktörerna inom svensk industriell kyla. Franks Kylindustri kommer att erbjuda NFO Drives störningsfria frekvensomriktare vid installation, service, underhåll och nyproduktion av sina produkter.
Händelser i andra kvartalet
  • Vid årsstämman den 21 april omvaldes Åsa Agervald, Stockholm, Eva-Britt Grönberg, Lund, Martin Hagbyhn, Malmö och Tomas Ängkulle, Göteborg. Stämman utsåg Martin Hagbyhn till styrelsens ordförande. Lars Elmberg, Karlshamn avtackades och lämnade styrelsen.
  • NFO Drives AB och Shenyang Ankong Technology Co. Ltd har skrivit avtal om marknadsföring och försäljning av NFO Drives produkter i Kina.

Resultatet för första halvåret visar en förbättring i relation till samma period föregående år. Resultatet före avskrivningar och finansiella poster är positivt. Bolaget har under första halvåret genomfört kostnadsreduceringar genom att byta lokaler och gjort personalförändringar. Engångskostnaderna för dessa aktiviteter är tagna under första halvåret 2017.

Bolaget har ökat försäljningen av sina produkter med ca 14% i jämförelse med samma period 2016.

Försäljningen av produkter till nya kunder har ökat under första halvåret och vi räknar med att effekterna kommer att fortsätta och förhoppningen är att vi kan se större positiva försäljningseffekter under hösten.

Intresset för bolagets senaste produkt, 22kW, har varit större än förväntat. Bolaget har därför justerat upp sin prognos och bedömer att efterfrågan fortsätter under andra halvan av 2017.

Styrelsen har stark tilltro till bolagets utveckling och ser fortsatt positivt på bolagets framtid.

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Nästa rapport Q3 publiceras den 7 november 2017.

NFO Drives AB (publ)

Läs mer om företaget på bolagets hemsida www.nfodrives.se

Bolaget är listat på Aktietorget, www.aktietorget.se

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.