En störningsfri värld

NFO DRIVES

NFO Drives tillverkar och utvecklar störningsfria omriktare till elektriska motorer, fläktar, pumpar, maskiner mm. Genom att välja NFO Drives omkopplare blir elmiljön renare samtidigt som det ger betydande energivinst.

Nyckeltal

NFO DRIVES

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK 26,8 32,9 38,9
Omsättningstillväxt 23,6% 23,1% 18,0%
Rörelseresultat MSEK -5,2 1,0 2,6
Rörelsemarginal -19,5% 3,2% 6,8%
Vinst per aktie KR -0,0173 0,0044 0,0084
Utdelning per aktie KR 0,00 0,00 0,00
Eget kapital MSEK 21,0 22,8 24,8
Soliditet 80,5% 76,3% 76,1%
Nettoskuld MSEK -2,1 -3,3 -4,2
Antal miljoner aktier 238,0 238,0 238,0

Värdering

NFO DRIVES

2016 2017 2018e 2019e
P/E (x) 0,0 0,0 110,5 58,4
P/BV (x) 2,5 5,7 5,1 4,7
EV/S (x) 2,6 4,4 3,4 2,9
EV/EBITDA (x) 0,0 90,7 40,0 24,7
EV/EBIT (x) 0,0 0,0 109,2 42,7
Direktavkastning (%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%