Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nilörngruppen

Nilörngruppen

Nilorn Delårsrapport Q3, 2021

08:00 / 22 October 2021 Nilörngruppen Press release

Perioden juli - september

 • Orderingången ökade med 44 procent till 236 (162) MSEK
 • Omsättningen ökade med 38 procent till 203 (147) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 29,3 (20,4) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 20,8 (14,4) MSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till 1,82 (1,26) SEK


Perioden januari - september

 • Orderingången ökade med 27 procent till 587 (464) MSEK
 • Omsättningen i SEK ökade med 24 procent till 554 (445) MSEK
 • Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 591 (445) MSEK, dvs en underliggande organisk ökning om 33 procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 79,4 (29,5) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 57,1 (19,0) MSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till 5,0 (1,66) SEK
 • Nettokassan (skuld) exklusive IFRS 16 uppgick till 59 (4) MSEK


För ytterligare information, kontakta:
CEO, Krister Magnusson
Mobil: 0704-85 21 14
  

Denna information är sådan information som Nilörngruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2021 kl 08,00.

Bilaga


GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/