Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Nolato

Active and global subcontractor

Nolato

Nolato är en svensk industrikoncern som utvecklar och tillverkar polymera produktsystem vilket enkelt uttryckt kan förklaras som design, utveckling och produktion av detaljer och komponenter i plast, silikon och gummi. Bolaget delar in sin verksamhet i tre kundspecifika affärsområden; Medical, Integrated och Industrial och kunderna består av allt ifrån världsledande och globala företag till mindre, ofta lokala kundföretag.Djupgående materialkunnande

Nolato är en svensk industrikoncern som grundades i Torekov redan 1938. Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera produktsystem vilket enkelt uttryckt kan förklaras som design, utveckling och produktion av detaljer och komponenter i plast, silikon och gummi. Genom lång erfarenhet, gediget material- och processkunnande, tidig medverkan i kundens projekt, kvalificerad projektstyrning och god kunskap om varje enskild kunds förutsättningar, ser sig Nolato som en effektiv och innovativ samarbetspartner.

En tidig medverkan i kundens värdekedja säkerställer en väl avvägd process vad avser allt från produkt­design, produktutveckling och prototyper till inköp av kompletterande komponenter och produktion. Nolato erbjuder även kosmetisk design såsom lackering och dekorering samt montering och logistiklösningar.

Medical Solutions, Integrated Solutions och Industrial Solutions

Nolato delar in sin verksamhet i tre kundspecifika affärsområden; Medical Solutions, Integrated Solutions och Industrial Solutions. Precis som namnen avslöjar baseras uppdelningen på de olika kundsegment bolaget riktar sitt erbjudande mot. Omsättningsmässigt är delarna relativt likartade i storlek med en historisk övervikt mot Integrated Solutions. Vart och ett av dessa affärsområden består i sin tur av ett antal helägda dotterbolag spridda över världen. Tre fjärdedelar av bolagets anställda finns idag i Asien.

Nolatos kunderbjudande är brett och spänner över stora delar av värdekedjan i form av konceptförslag, materialkunskap, produktutveckling, prototypframställning, inköp av kompletterande komponenter, verifiering, produktion, lackering, dekorering, montering, testning och logistik. Nolato säljer även vissa standardiserade produkter såsom läkemedelsförpackningar samt pluggar och huvar under egna varumärken.

Stora globala kunder

Nolatos kunder är allt ifrån världsledande globala till mindre, ofta lokala kundföretag. Bolaget har som mål att driva en organisation som i högsta grad är decentraliserad med beslutsfattandet nära kunderna. Det är just genom att samarbeta nära sina kunder med lokala resurser och teknisk kompetens som Nolato lyckas komma in allt tidigare i kundens värdekedja.  Nolato strävar efter att växa dels organiskt men också genom förvärv. Förvärv förväntas ske inom framförallt affärsområdet Medical Solutions som under de senaste åren vuxit kraftigt.

Medical Solutions

Segmentet Medical Solution stod 2016 för 37% av koncernens totala försäljning och är inriktat på utveckling och tillverkning av medicinska produkter till kunder inom medicinteknik och läkemedel. Segmentet är indelat i två affärsområden Medical Devices och Pharma Packaging där det förstnämnda utvecklar och tillverkar komplexa produktsystem i polymerteknologi medan den sistnämnda utvecklar och tillverkar förpackningslösningar för läkemedel och kosttillskott. Exempel på kunder är; Novo Nordisk, Pfizer, Roche, Coloplast mm. 

Integrated Solutions 

Integrated Solutions (tidigare Telecom) stod helåret 2016 för cirka 30% av koncernens försäljning. Segmentet är leverantör av tekniska lösningar och produkter inom ett flertal branscher där Telecom är det största. Verksamheten delas in i två affärssektorer; Nolato Telecom och EMC & Thermal. Telecom är fokuserad på utveckling och tillverkning av mekaniska delsystem och komponenter för mobiltelefoner och läsplattor, medan EMC & Thermal utvecklar material för skärmning av elektronik, i syfte att uppnå elektromagnetisk kompabilitet. Exempel på kunder är; Ericsson, Fitbit, Huawei, Nokia, Sonos, Sony Mobile mm.

Industrial Solutions

Segmentet stod 2016 för cirka 30% av koncernens omsättning, och består av ett flertal specialistbolag som utvecklar och tillverkar produkter och system i polymera material. Segmentet inriktar sig till två sektorer; Automotive och Allmän industri där det förstnämnda har kunder så som Volvo, Scania och Volvo Cars. Inom Allmän industri, som bland annat innefattar kunder inom hygien, trädgård/skog och möbler levererar Nolato produkter till motorsågar, kulhållare och lagertätningar till kullager, armstöd till kontorsstolar mm. Exempel på kunder är; Atlas Copco, Geberit och Husqvarna.