Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn 

Nolato

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Nolatos årsstämma 2019

Nolato har under onsdagen hållit årsstämma.
Utdelning:
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att dela ut 14,00 kr per aktie. Avstäm...

18:00 / 8 May Nolato Press release

Nolato publicerar årsredovisningen

Nolatos årsredovisning för 2018 är nu publicerad på bolagets webbplats www.nolato.se (https://www.nolato.se/sv-SE/investerare/nolatos-arsredovisni...

15:45 / 5 Apr Nolato Press release

Kallelse till Nolatos årsstämma

Aktieägarna i Nolato AB (publ) hälsas välkomna till Nolatos årsstämma onsdagen den 8 maj 2019 klockan 16.00 i Grevieparken, Grevie.
Anmälan ...

23:00 / 2 Apr Nolato Press release