Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato gör strategiskt USA- förvärv inom mobil telefoni

08:59 / 7 February 2000 Nolato Press release

Pressmeddelande från Nolato AB (publ) 7 februari 2000 Nolato gör strategiskt USA- förvärv inom mobil telefoni Nolato har träffat en överenskommelse om att för 25,5 miljoner US-dollar förvärva den amerikanska plastkomponenttillverkaren Shieldmate Robotics, Chicago. Företaget, som uteslutande är inriktat mot kunder inom mobil telefoni, sysselsätter 450 personer och omsätter ca 40 miljoner US-dollar. - Vi är mycket nöjda över att kunna göra det här förvärvet. Det ligger helt i linje med den strategi vi presenterade våren 1999, att vara global systemleverantör av plastkomponenter till de ledande tillverkarna av mobiltelefoner, kommenterar Nolatos koncernchef Tomas Sjölin. Vår erfarenhet som systemleverantör, med goda kunskaper inom utveckling, produktionsekonomi, logistik och kvalitet, kompletterar Shieldmate, som redan idag är ledande inom flera andra områden. Redan före förvärvet är Nolato, genom sitt affärsområde Mobile Communic- ation en betydande leverantör inom mobiltelefoniområdet, bl.a. till Ericsson, Nokia, Allgon och Salcomp. Genom Shieldmate får koncernen nu också Motorola, Qualcomm och Denso som betydelsefulla kunder. Sedan tidigare har Nolato även en fabrik i Fort Worth, Texas, som producerar komponenter till bl.a. Ericsson och Nokia. Den nya Chicago- fabriken kommer därmed att ge Nolato en ännu starkare position på den snabbt växande nordamerikanska marknaden. - Vi blir allt mer integrerade i kundernas utveckling, påpekar Tomas Sjölin. Vi ses inte längre som en underleverantör, vi levererar kompletta system och förväntas ta ett eget ansvar för vår del av produktutveck- lingen. Därför vill också kunderna att vi ska finnas nära deras anlägg- ningar runt om i världen. Shieldmate Robotics, som i Nolatokoncernens ägo kommer att få namnet Nolato Shieldmate, sysselsätter omkring 450 personer och beräknas i år omsätta ca 40 miljoner US-dollar (ca 340 miljoner kronor). Maskinparken är modern och utrustningen av samma fabrikat som finns i Nolatos övriga fabriker inom affärsområdet, vilket underlättar integreringen av Shield- mate i verksamheten. Köpeskillingen för förvärvet är 25,5 miljoner US-dollar (ca 215 miljoner kronor), som kommer att betalas kontant på den beräknade tillträdesdagen den 15 mars i år. Förvärvet gäller under förutsättning att det godkänns av den amerikanska konkurrensmyndigheten. - Vår bedömning är att förvärvet innebär att vinsten per aktie för innevarande år, på grund av goodwillavskrivningar och finansierings- kostnader, blir något lägre än den skulle ha blivit om förvärvet inte hade gjorts, kommenterar Tomas Sjölin. Operativt och strategiskt kommer Shieldmate, genom sina betydelsefulla kunder och den totala inriktningen mot mobil telefoni, vara värdefullt för Nolatokoncernen. För ytterligare kommentarer, kontakta Tomas Sjölin, som är koncernchef och vd i Nolato, på telefon 0431-442290 eller 0708-252646. Aktuell information om Nolato finns på www.nolato.se, där det även finns ett foto på Tomas Sjölin att ladda ner. Vi hänvisar i övrigt till Nolatos bokslutskommuniké, som publiceras 10 februari. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/02/07/20000207BIT00050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/02/07/20000207BIT00050/bit0002.pdf

Show as PDF