Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato kraftsamlar i Kristianstad genom att skapa utrymme för större produktion till kunder inom mobil telefoni och tele

14:22 / 24 March 2000 Nolato Press release

Nolato kraftsamlar i Kristianstad genom att skapa utrymme för större produktion till kunder inom mobil telefoni och telekom Nolato flyttar produktionen av fordonsrelaterade plastkomponenter från Nolato Autec till andra företag inom och utanför Nolato. Därigenom ges produktionen av komponenter för mobil telefoni och telekom ännu större resurser i Kristianstad. I Kristianstad har Nolato idag tre olika företag, med totalt ca 900 anställda. Två av bolagen, Nolato Mobile och Nolato Alpha, tillverkar system och komponenter i polymera material för kunder inom mobil telefoni, telekom och IT, medan det tredje, Nolato Autec, helt är inriktat mot kunder inom fordonsindustrin. Verksamheten inom Nolato Mobile och Nolato Alpha har de senaste åren vuxit mycket kraftigt, vilket innebär att behovet av fler medarbetare och större produktionslokaler ständigt är aktuellt. Båda dessa behov löses nu genom att produktionen i Nolato Autec flyttas till andra företag, samtidigt som alla anställda i Nolato Autec erbjuds anställning i Nolato Mobile. En principöverenskommelse har träffats om att Konstruktions-Bakelit i Örkelljunga tar över större delen av dagens produktion i Nolato Autec. Resten överförs till Nolato Gota i Götene. Under hösten 2000 flyttar Nolato Alpha, som idag delar lokaler med Nolato Mobile, in i Nolato Autecs nuvarande fabrik. Denna kommer att byggas till och anpassas till Nolato Alphas produktion av komponenter för telekom- och IT-företag. - Vi är mycket nöjda över att kunna skapa den här lösningen, kommenterar Tomas Sjölin, vd och koncernchef i Nolato. Samtidigt som vi skapar ytterligare resurser inom mobil telefoni och telekom, erbjuder vi samtliga anställda i Nolato Autec fortsatt jobb i Kristianstad. Överflyttningen av produktion och personal ska vara klar under hösten 2000. För ytterligare kommentarer, kontakta Tomas Sjölin, som är koncernchef och vd i Nolato, på telefon 0431-442290 eller 0708-252646. Aktuell information om Nolato finns på www.nolato.se Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, industri, fordon och medicinteknik. Koncernen omsätter 2,5 miljarder kronor och har 2.500 anställda. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/24/20000324BIT00800/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/24/20000324BIT00800/bit0002.pdf

Show as PDF