Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolatos förvärv av Shieldmate fullföljt

10:19 / 30 March 2000 Nolato Press release

Nolatos förvärv av Shieldmate fullföljt Nolato slutförde den 29 mars förvärvet av den amerikanska producenten av plastkomponenter för mobiltelefoner, Shieldmate Robotics, i Chicago. Genom att erlägga köpeskillingen på 25,5 miljoner US dollar, tillträdde Nolato som ägare till företaget samt övertog alla rättigheter och skyldigheter i enlighet med det avtal som informerades om den 7 februari i år. Shieldmate Robotics, som i Nolatokoncernens ägo får namnet Nolato Shield- mate, sysselsätter omkring 450 personer och beräknas i år att omsätta ca 40 miljoner US-dollar (ca 345 miljoner kronor). Bolaget tillverkar plastkomponenter för mobiltelefoner, bland kunderna finns Motorola, Qualcomm och Denso. Nolato är en högteknologisk systemtillverkare av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, industri, fordon och medicinteknik. Koncernen har ca 2.500 anställda och omsätter omkring 2,5 miljarder kronor. Aktuell information om Nolato finns alltid på www.nolato.se Nolato AB, 260 93 Torekov. 0431-442290. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/30/20000330BIT00200/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/30/20000330BIT00200/bit0002.pdf

Show as PDF