Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Ford belönar Nolato Lövepac

14:42 / 10 May 2000 Nolato Press release

Ford belönar Nolato Lövepac Skåneföretag fick utmärkelse som toppleverantör till Volvo Första gången ett svenskt företag får detta pris Nolato Lövepac har, som första svenska leverantör till Volvo, erhållit Fordkoncernens högsta leverantörsutmärkelse, Preferred Quality Award. Utmärkelsen gavs för bolagets leveranser av motorpackningar till Volvo Personvagnar och delades ut vid en ceremoni i Detroit, där såväl Fords som Volvo Personvagnars högsta ledningar deltog. Bilindustrin ställer mycket höga krav på sina underleverantörer, vilket gör att utmärkelsen är ett mycket gott betyg för det företaget som erhåller den. För att komma ifråga måste leverantören ligga i absolut världsklass inom områden som kvalitet, leveranssäkerhet och kostnadseffektivitet. I år ansåg man att Nolato Lövepac, som ligger i Skånes Fagerhult, tillsammans med ett japanskt företag, var de som bäst fyllde alla kriterier. - Det stärker oss enormt att få den här utmärkelsen, kommenterar Glenn Schmidinger, som är vd i Nolato Lövepac. Att vara bland de bästa företagen i världen, av alla Volvo Personvagnars ca 500 leverantörer, är onekligen ett gott betyg. Kraven från Ford och Volvo är mycket hårda. Nolato Lövepac hade t.ex. 100% leveranssäkerhet och en felfrekvens på en enda felaktig produkt per miljon leverererade produkter. Men man bedömer inte bara "hårda" värden utan ser också på hur leverantören t.ex. hanterar utveckling av nya produkter i samband med utveckling av nya bilmodeller. I bedömningen ingår även många andra kriterier på hur leverantören aktivt medverkar till att beställaren kan utveckla och producera sina bilar på kortast möjliga tid och till optimal prestanda, kvalitet och kostnad. - En starkt bidragande orsak till att just vi fick utmärkelsen, var att vi inte bara har producerat med högsta kvalitet utan också aktivt jobbat med att förbättra även sådant som kunden inte själv har bett oss om att göra, konstaterar Glenn Schmidinger. Nolato Lövepac ligger i Skånes Fagerhult och har ett sjuttiotal anställda. Huvudinriktningen är att producera tekniskt svårstansade komponenter, främst till kunder inom fordonsindustri och mobil telefoni. Bolaget omsätter omkring 120 miljoner kronor och ingår i den börsnoterade Nolatokoncernen. För mer information kontakta Glenn Schmidinger, tel 0433-323 00. www.nolato.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/10/20000510BIT00650/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/10/20000510BIT00650/bit0002.pdf

Show as PDF