Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato delårsrapport Q3 2001

16:13 / 30 October 2001 Nolato Press release

Nolato AB (publ) delårsrapport nio månader, januari-september 2001. Denna rapport finns även som pdf-fil på www.nolato.se Nolato fortsätter att förbättra kvartalsresultaten. Stark resultatförbättring inom Mobile Communication. · Koncernens resultat efter finansnetto uppgick till - 10 Mkr under det tredje kvartalet, att jämföras med - 65 Mkr under kvartal ett respektive - 37 Mkr under kvartal två. · Rörelseresultatet för Mobile Communication var 25 Mkr under tredje kvartalet, vilket är en förbättring med 45 Mkr jämfört med andra kvartalet. · Koncernens omsättning under de första nio månaderna minskade med 26 procent till 1.790 Mkr (2.435). Omsättningen i Mobile Communication minskade till 701 Mkr. · Resultatet efter finansnetto uppgick till -112 Mkr (183) exkl. jämförelsestörande poster, respektive -202 Mkr (208) inkl. jämförelsestörande poster. · Rörelseresultatet uppgick till -68 Mkr (205) exkl. jämförelsestörande poster. · Fortsatt starkt kassaflöde, efter investeringar 136 Mkr (-414). · Resultatet per aktie minskade till 5:50 kr (6:80) exkl. jämförelsestörande poster, respektive till - 9:35 kr (7:75) inkl. jämförelsestörande poster. · Efter periodens utgång har beslut om successiv stängning av produktionen vid Nolato Shieldmates anläggning i USA fattats, vilket offentliggjordes 11 oktober. Torekov 30 oktober 2000 Nolato AB (publ) Tomas Sjölin VD och koncernchef GRANSKNINGSRAPPORT Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer, FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte kommit fram något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. 30 oktober 2001 Ernst & Young AB Ingvar Ganestam Auktoriserad revisor huvudansvarig Lars-Bertil Nilsson Auktoriserad revisor ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/30/20011030BIT01120/bit0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/30/20011030BIT01120/bit0001.pdf Hela Rapporten

Show as PDF