Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato Mobile Communication fortsätter omstruktureringen av den svenska verksamheten.

13:23 / 27 February 2001 Nolato Press release

Nolato Mobile Communication fortsätter omstruktureringen av den svenska verksamheten. Mobiltelefonbranschen genomgår för närvarande stora förändringar, framförallt som en följd av en lägre tillväxttakt och kundernas krav på att en större andel av komponenterna skall tillverkas i lågkostnadsländer. Nolato kommer därför, som en följd av detta, omgående att inleda MBL- förhandlingar angående följande förslag: · Produktionen vid Nolato Mobitec i Lomma kommer att flyttas till Nolato Mobile och Nolato Silikonteknik under våren 2001, vilket innebär att 60 medarbetare vid Nolato Mobitec kommer att varslas om uppsägning i samband med att enheten avvecklas. · Nolato Mobile i Kristianstad omstruktureras från nuvarande 470 medarbetare till ca 150. · All verktygstillverkning och teknikutveckling i Europa samlas i teknik och utvecklingsbolaget Nolato TEC i Kristianstad, som i och med detta minskar sin personalstyrka på 100 personer med 20 personer. Genom ovanstående förändringar skapar vi en slagkraftig verksamhet i Kristianstad med kompetenser och resurser för den framtida utvecklingen och tillverkningen av plast-komponenter för mobiltelefoner i Sverige. Detta är mycket tunga beslut att ta för oss, säger Tomas Sjölin. Vi måste nu skiljas från personlig kompetens som det tagit lång tid att skapa och det är också ett hårt slag mot våra medarbetare. Vi kommer dock att tillsammans med kommun, länsarbetsnämnd och andra intressenter att omedelbart arbeta för att hitta annan sysselsättning för så många som möjligt av de berörda medarbetarna. Nolato Alpha i Kristianstad och Nolato Gejde i Lomma berörs inte av de aktuella åtgärderna. Presskonferens avseende åtgärderna i Kristianstad och Lomma: Plats: Nolato Mobile AB, Tegelbruksvägen 15, Kristianstad Tid: Tisdagen den 27 februari 2001 kl 16.00 Representanter för företaget, kommun, arbetsförmedling och fackliga företrädare kommer efter en kort presentation att finnas tillgängliga för frågor. Vid eventuella frågor kontaktas: Tomas Sjölin VD och koncernchef 0431-44 22 94 eller 0708-25 26 46 Tommy Johansson Chef Mobile Communication Europa 044-18 61 11 eller 0708- 81 39 46 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/27/20010227BIT00750/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/27/20010227BIT00750/bit0001.pdf

Show as PDF